Finns det bestämmelser som reglerar klassresor utanför skolan?

Hej! Vi håller på och samlar in pengar till en klassresa (ej studiebunden) utan en avslutningsresa (nöje) i åk 9. Nu till min fråga. Vi har olika typer av försäljningar för att kunna få in pengar men vissa elever delar inte i insamlingarna/försäljningarna för att dra in pengar till sina egna biljetter utan förutsätter att de ska få följa med i alla fall. Jag och min medmentor tycker att eftersom detta ligger utanför skolarbetet och är en avslutningsresa så ska vi kunna säga till de elever det gäller att om Du inte bidrar så kan du inte följa med. Vi är inte ute efter att få vårdnadshavarna att bidra utan det ska vara eleverna som genom olika aktiviteter på fritiden samlar in pengar. Om eleven säljer saker så kommer de ju kunna betala sina egna biljetter och detta drabbar inte familjer med dålig ekonomi är vår ståndpunkt, men vad är det juridiskt som gäller? 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Då klassresan sker utanför skolans regi så gäller inte reglerna i skollagen för resan. Inte heller har jag hittat några andra lagar som kan tänkas besvara din fråga. Med det sagt så har ju klassresan fortfarande en anknytning till skolan och till den kommun skolan bedrivs inom. Här kan det finnas riktlinjer utarbetade av kommunen eller skolan som besvarar din fråga. Bland annat har jag hittat riktlinjer beträffande klassresor som sker utanför skolan på Tjörns, Nora, Nacka kommuns hemsidor. Dessa tre kommuner har följande riktlinjer gemensamt: att skolresorna ska vara för alla i klassen, deltagande sker frivilligt, att det ska avse någon form av kollektiv insamling av pengar, att det ska ske utanför skoltid och att skolan inte tar något ansvar för klassresan genomförande. I Tjörns kommun finns även en policy om att insamlingen av pengar inte får tvingas fram genom att elever inte får delta på klasseresan om de inte medverkar till insamlingen. Detta är dock bara vissa kommuners riktlinjer och har ingen påverkan på skolor som inte hör till kommunerna.


Sammanfattningsvis så finns det inga lagar som reglerar klassresor som arrangeras utanför skolan, däremot kan det finnas kommunala riktlinjer, något som ni borde se över.


Hoppas du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Alexander MogrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo