Laglottens tvingande karaktär

2016-08-20 i Laglott
FRÅGA
Kan jag begränsa laglottens användning?Jag vill att min son kan ta ut sin laglott efter hans 60 års dag.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Laglotten justeras i Ärvdabalken 7 kap 1 §. Detta är en tvingande rätt för bröstarvingar att erhålla hälften av sin arvslott. Med andra ord har bröstarvingar rätt till hälften av det arv de skulle erhållit om inget testamente finns. För att få ut sin laglott måste din son påkalla jämkning av eventuellt testamente inom 6 månader från den dag han tog del av testamentet enligt Ärvdabalken 7 kap 3 §. Eftersom att laglotten är en tvingande rätt kan du inte genom förbehåll eller dylikt inskränka din sons lagstadgade rätt.

Ett arvskifte kommer att ske efter din död på dina arvtagares eller universella testamentstagares initiativ, mer om detta återfinns i Ärvdabalken 23 kap. Om du inte är gift med din sons andra förälder kan din son få ut sin laglott vid ditt arvskifte. Är du gift med din sons andra förälder får din son vänta med att erhålla sin laglott till dennes arvskifte enligt Ärvdabalken 3 kap 1 §.

Sammanfattningsvis kan du inte inskränka din sons rätt till sin laglott.

Behöver du i framtiden hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Patrik Magnesved
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (805)
2021-01-18 När kan en bröstarvinge begära sin laglott vid ett testamentsförordnande?
2021-01-17 Testamente mellan sambor
2020-12-31 Fördela egendom genom testamente och bröstarvinges rätt till laglott
2020-12-31 En bröstarvinges möjlighet att få ut sitt arv i förtid

Alla besvarade frågor (88316)