Laglott och testamente

Jag och min systerson kommer att ärva mina föräldrar då min syster gick bort för 15 år sedan. Vi har inte haft kontakt på 5 år. Han vill inte ha kontakt med oss och vi vet inte varför. Jag tycker det är fel att hans ska ärva 50 % bara så där. Jag har hört att om mina föräldrar testamenterar mina 50 % så den dagen de går bort, så får han och jag dela på de resterande 50 % men han måste ansöka för att få ut sin del, stämmer det? Kan man göra på något annat sätt?

Med vänlig hälsning, Sara

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga så att du undrar hur ni kan göra så att systersonen får en så liten del av arvet som möjligt. Regler om arv hittas i ärvdabalken.

Om barnbarns rätt till arv
Bröstarvingar har alltid rätt till arv då de har rätt till sin laglott. I första hand är bröstarvingar den avlidnes barn. Om den avlidnes barn inte längre är i livet ärver istället detta barns avkomlingar i sin avlidna förälders ställe. Detta innebär att när din syster gick bort trädde sonen in i hennes ställe. Om inget testamente skrivs är regeln att bröstarvingar delar lika på arvet.

Det går inte att göra systersonen arvslös men det går att till viss del begränsa hur mycket arv han har rätt till genom att skriva ett testamente. Jag tänkte här först skriva utfallet om testamente inte skrivs och sedan hur utfallet kan bli om testamente upprättas.

Inget testamente
Om dina föräldrar väljer att inte skriva ett testamente så kommer du och systersonen att dela lika på arvet (2 kap 1 § ärvdabalken) då får ni 50 % var (arvslotten).

Testamente
Väljer dina föräldrar att skriva ett testamente så kan dom undanta en del av arvet från systersonen. Han kommer alltid att ha rätt till sin laglott och den kan inte testamenteras bort (7 kap 1 § ärvdabalken). Laglotten är halva arvslotten. I systersonens fall blir det 25 % av arvet och resterande 75 % av arvet kan föräldrarna testamentera bort hur dom vill (med begränsningen att din laglott på 25 % inte heller får testamenteras bort). Dina föräldrar kan alltså testamentera på så sätt att systersonen endast har rätt till 25 % av arvet.

För att systersonen ska kunna få ut sin laglott behöver han begära jämkning av testamentet (7 kap 3 § ärvdabalken). Begära av jämkning ska framföras inom sex månader från det att systersonen blivit delgiven testamentet. Jämkningen sker antingen genom att han riktar sitt anspråk direkt till testamentstagaren eller genom att väcka talan in domstol. Om han inte begär jämkning inom jämkningsfristen förlorar han sit rätt att få ut laglotten.

Sammanfattningsvis
Dina föräldrar kan testamentera 75 % till dig. De kan också testamentera 50 % till dig och sedan får ni dela lika på resterande 50 % (då blir det fortfarande så att systersonen får 25 % som motsvarar hans laglott och du får 75 %). Föräldrarna måste dock vara tydliga i testamentet med att de endast vill att systersonen ska få sin laglott(!) och inte sin arvslott.

Du har också rätt i att han sedan måste ansöka om att få ut sin del. Han har 6 månader på sig från att han fått testamentet.

Frågan om man kan göra på något annat vis så är svaret nej. Det minsta systersonen kan få är 25 %.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”