Laglott mm.

2016-07-30 i Laglott
FRÅGA
Hej,Min pappa avled i våras och det finns ett testamente där det står att hans sambo ska bo kvar i lägenheten (bostadsrätt) fram till hennes bortgång. Vi äger enligt bouppteckningen halva lägenheten. Några frågor kring detta:Kan en av dödsboägaren kräva få ut sin laglott? vKan sambon sälja lägenheten och att vi då som dödsboägare inte får ut något efter en försäljning?I bouppteckningen finns det reglerat skulder/tillgångar och lägenheten upptagen med summa 350 000 (halva) och en skuld på 124 000 (halva lånet). Ska vi betala lånet vid avskiftet? om inte ska vi det betala ränta och amortering fram till sambons bortgång eller försäljning av lägenheten?Jättetacksam om jag kan få svar på dessa frågot
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv återfinns i ärvdabalken; nedan ÄB, se här.

Bröstarvingar har alltid rätt att få ut sin laglott, se 7 kap. ÄB. Ni kan begära ut er laglott direkt. Om det då krävs för att ni ska kunna utfå denna att sambon säljer bostaden, så måste denne göra detta. Rätten till laglott går före testamente. Om det finns andra tillgångar som kan täcka upp för laglotten behöver bostaden dock inte säljas. Om det är så att bostaden måste säljas för att ni ska kunna få ut er laglott så måste ni begära jämkning av testamentet enligt 7 kap. 3 § ÄB, eftersom att testamentet förordnar att sambon ska bo kvar i lägenheten. Begära jämkning måste göras inom sex månader från det att testamentet delgivits er. Begäran om jämkning kan göras till sambon för att bli giltig.

Svaret på den andra frågan beror på om sambon fått äganderätten till lägenheten genom testamentet, eller bara rätten att bo i den. Dessutom beror svaret på om ni kan få ut er laglott utan att ni måste göra anspråk på värdet i bostaden. Om det är så att värdet i bostaden inte behövs för att täcka er laglott, och sambon genom testamentet fått bostaden, så kan sambon sälja lägenheten utan att ni får något. Sambon måste dock betala av lånen eftersom att lånen är bundna till bostaden. Om det är så att sambon bara fått rätten att bo i bostaden, så kan denne inte sälja bostaden och själv ta en eventuell vinst.

Vad gäller lån så ska dessa alltid täckas av den avlidnes kvarlåtenskap. Lånen måste inte lösas om det finns andra alternativ, t.ex. att sambon övertar lånen om denne bor kvar. I sådant fall får självfallet sambon stå för ränta och amortering.

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. Om ytterligare funderingar uppkommer så får du gärna återkomma i kommentarsfältet nedan.
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (774)
2020-10-27 Hur stor är laglotten?
2020-10-26 Hur beräknas lag och arvslott?
2020-10-22 Laglott och Testamente
2020-10-22 Får man ge större gåvor och utbetalningar till sina barnbarn?

Alla besvarade frågor (85502)