Kvarlåtenskap efter sambo samt laglotts påverkan på testamente

2016-09-19 i Sambo
FRÅGA
Undrar vad som ingår om man skriver: Undertecknade sambor förklarar följande utgöra vår yttersta vilja och testamente.Den av oss som överlever den andre skall enligt lag erhålla hela den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt.Efter den efterlevandes frånfälle skall den återstående kvarlåtenskapen med full äganderätt tillfalla XX (son till min sambo)Vad ingår i kvarlåtenskapen, bil, husvagn eller bara hus och inventarier?Vi är inte gifta, men har skrivit ett testamente.Inkräktar detta på laglott för min sambos son?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

De lagar som är aktuella för din fråga är Ärvdabalken (ÄB) och Sambolagen (SamL).

Kvarlåtenskapen är den egendom som den avlidne lämnat efter sig, efter att bodelning har skett. Först sker alltså en bodelning mellan samborna enligt sambolagen eller enligt samboavtal om ni har skrivit ett sådant. Sedan kommer den del som tillfaller den avlidne (alltså kvarlåtenskapen) att vara grund för arv. Vad som ingår i kvarlåtenskapen är därmed beroende av hur bodelningen har gått till - något som ni kan reglera genom samboavtal. Om man inte väljer att skriva samboavtal gäller dock sambolagens regler vars huvudregel säger att samboegendom (som ska delas lika) är parternas gemensamma bostad och bohag, om den förvärvats för gemensam användning (se vidare SamL 3 §). Bil och husvagn ingår därmed ej som samboegendom eftersom att det inte utgör bostad eller bohag. Sambolagen kan avtalas bort men det finns ingen möjlighet att med bindande verkan utöka sambolagens tillämpningsområde till att avse även annan egendom än samboegendom (SamL 9 §). Däremot är det inget som hindrar att ni er emellan upprättar ett separat avtal om samägande av bil och husvagn (t.ex. 50/50-fördelning) där då vardera andel ingår i vardera parts enskilda egendom.

Testamentet inkräktar på sonens laglott till den del som avser din sambos kvarlåtenskap. När din sambo dör så har dennes son rätt att få ut sin laglott. Alltså hälften av din sambos kvarlåtenskap, förutsatt att din sambo inte har fler barn (7 kap 1 § ÄB). Sonen har en laglig rätt att kräva ut sin laglott, så om din sambo skulle dö före dig så har sonen en möjlighet att begära jämkning av testamentet till den del det inkräktar på dennes laglott (7 kap 3 § ÄB).

Hoppas du fick svar på din fråga, om inte så är du alltid välkommen att komma in med en ny fråga till oss på Lawline.

Vänligen,

Fanny Rudén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (456)
2020-10-18 Vem ärver i samboförhållanden?
2020-10-04 Måste vi gifta oss för att ärva varandra?
2020-10-02 Arvsrätt för sambor
2020-09-30 Kan man tilldela sambo hela dödsboets kvarlåtenskap?

Alla besvarade frågor (85192)