FrågaAVTALSRÄTTGåva16/08/2021

Krävs gåvobrev vid gåva av aktier?

Hej! Jag överväger att ge mina myndiga barn lite börsnoterade aktier. Vilka uppgifter krävs i gåvohandlingen för att förvärvet skall kunna registreras om och därigenom ge sakrättsligt skydd för mottagarna?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till lag angående vissa utfästelser om gåva (GåvoL).

Det finns tre grundkrav som ska vara uppfyllda för att det över huvud taget ska vara fråga om en gåva. Dessa är att gåvan ska vara frivillig från givaren, det ska finnas en gåvoavsikt, och det ska ske en förmögenhetsöverföring från givaren till mottagaren. Jag utgår ifrån att dessa grundkrav är uppfyllda i ditt fall.

Gåva av lös egendom

Vid gåva av lös egendom, till exempel aktier, krävs inget gåvobrev för att gåvan ska vara fullbordad. Det räcker att gåvan överförts till mottagaren (1 § GåvoL). Däremot kan det såklart vara bra att upprätta ett gåvobrev ändå, för att visa vad som givits till vem. För dessa gåvobrev finns inga lagstadgade formkrav, alltså inga krav på hur gåvobrevet ska se ut. En bra utgångspunkt är dock att det ska vara skriftligt, daterat, det ska tydligt framgå vilken egendom som ges bort, samt undertecknat av både givaren och mottagaren.

Det är möjligt att i gåvobrevet ange att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom. Detta innebär att gåvan undantas i en framtida bodelning mellan mottagaren och dennes make (7 kap. 2 § och 10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Det är också möjligt att ange i gåvobrevet att gåvan inte får överlåtas. Detta innebär till exempel att om mottagaren drabbas av en utmätning hos Kronofogden ska gåvan hållas utanför denna (5 kap. 5 § utsökningsbalken).

Vid gåva till dina barn kan det vara bra att tänka på att detta som utgångspunkt ska anses vara ett förskott på arv, om inte annat anges i gåvobrevet (6 kap. 1 § ärvdabalken). Så länge alla dina barn får lika stora gåvor kommer detta dock inte ställa till några problem vid ett framtida arvsskifte.

Om du vill få hjälp att upprätta ett gåvobrev kan du kontakta en av våra duktiga jurister här.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma JohannessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning