Kostnad för tilläggsbouppteckning

FRÅGA
Vem skall betala för en Tilläggsbouppteckning, som förrättas hos en jurist?
SVAR

Hej och tack att du vänder dig till Lawline!

Regler om tilläggsbouppteckning finns i 20 kap 10 § ärvdabalken (ÄB). Av lagrummets tredje stycke framgår det att en tilläggsbouppteckning ska förrättas på samma sätt som en ordinarie bouppteckning vilket gör att bestämmelserna om betalning av den dödes skulder blir aktuella. Denna kostnad kan ses som en skuld som ligger på dödsboet då det är en kostande med anledning av dödsfallet. På grund av att jag tolkar frågan som att ni redan erhållit arv ur dödsboet måste du eller ni som tagit del av arvet lämna tillbaka så pass mycket så att det täcker den nya skulden, med lika stor del, 21 kap 4 § ÄB.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsingar,

Isabelle Nordin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (982)
2020-08-06 Särkullbarn tar egendom från dödsboet, är detta straffbelagt?
2020-08-06 Skatteskuld för avslutat dödsbo?
2020-07-29 Hindra delägare från att rota i dödsbo?
2020-07-22 Glömt att ta upp ett lokalhyreskontrakt i bouppteckningen

Alla besvarade frågor (82629)