Kommer vår svärson att få del av vårt arv?

2020-02-13 i Testamente
FRÅGA
Vi är ett par, som har ETT barn. Hon lever idag i ett samboförhållande och hon och hennes sambo har två gemensamma barn. De har skrivit ett samboavtal, men innehållet vet jag ingenting om. Jag och min man har skrivit ett testamente, som ger dottern allt efter oss som enskild egendom. Min oro är vad som gäller denna enskilda egendom, om paret gifter sig. Vad jag förstått är att om paret skiljer sig eller om vår dotter dör, så ingår den enskilda egendomen i bodelningen. Det skulle ju då betyda att vår svärson får del av den. Är det verkligen så? Vi skulle vilja att våra barnbarn ska ärva den delen direkt ograverad.Kan något liknande hända. om de fortsätter leva som sambo?Om våra intentioner med vårt testamente skulle få ovanstående följder, vad kan vi då göra ytterligare för att få vår önskan uppfylld?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Eftersom dina frågor rör bodelning mellan makar och sambor, skilsmässa/separation och arv kommer många lagar att vara aktuella. Dessa är äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB), ärvdabalken (1958:637) (ÄB), men även föräldrabalken (1949:381) (FB) och sambolagen (2003:376) (SamboL).

Om din dotter gifter sig och äktenskapet avslutas genom skilsmässa:

Ifall din dotter ska skilja sig kommer en bodelning att göras, så frågan som behöver ställas är vad som ingår i en bodelning. Enligt ÄktB 10 kap. 1 § ska makarnas giftorättsgods ingå och det som är giftorättsgods är det som inte är enskild egendom, vilket följer av ÄktB 7 kap. 1 §.

Enskild egendom ingår alltså inte i en bodelning. Vad som är enskild egendom står i ÄktB 7 kap. 2 § och det kan bl.a. vara egendom som ska utgöra enskild egendom enligt ett äktenskapsförord eller enligt ett testamente. Hennes make har därför inte dela lika på ert arv eller ha rätt att ta del av arvet på något sätt under en skilsmässa.

Om din dotter har gift sig och avlider därefter:

Det jag skrivit i den tidigare om skilsmässa gäller här också. I bodelningen kommer därför inte arvet från er att ingå. Dock finns det vissa skillnader i vad som praktiskt sett kommer att hända med er dotters kvarlåtenskap. Den som har den primära arvsrätten efter din dotter är hennes make, vilket framgår av ÄB 3 kap. 1 § (såvida det inte finns något testamente som säger något annat).

Trots att arvet utgör enskild egendom kommer maken att ärva all kvarlåtenskap, med s.k. fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt betyder att han får göra vad han vill med egendomen, förutom att testamentera bort den. Han kommer att ha denna rätt, eftersom dina barnbarn också har arvsrätt. När maken också dör kommer barnen därför att få arv från båda sina föräldrar.

Skillnaden i det här fallet är alltså att maken kommer att få ta del av arvet, eftersom han har arvsrätt. Barnbarnen kommer att få tillgång till arvet när han avlider.

Kan något liknande hända, om de fortsätter leva som sambo?

Bodelningsregler finns även för sambor. Dessa regler återfinns i sambolagen och de är frivilliga att använda sig av, medan det är obligatoriskt att bodela för makar. Precis som i äktenskapsbalken finns samma regel om vad som anses utgöra enskild egendom (se 4 § SamboL), så vid en separation kommer inte sambon att ha någon möjlighet att ta del av ert arv.

Det finns ingen arvsrätt för sambor enligt ärvdabalken, utan sådan rätt finns ifall din dotter valt att skriva det i ett testamente. De som har arvsrätt är istället dina barnbarn och de kommer att dela lika på all kvarlåtenskap (ÄB 2 kap. 1 §).

Däremot kan din dotters sambo få möjlighet att ta del av arvet, eftersom han är barnens vårdnadshavare och förmyndare (se FB 10 kap. 1-2 §§) beroende på hur gamla barnen är när deras mamma avlider. Förmyndaren ska förvalta barnets tillgångar eftersom barnen inte själva kan råda över egendomen fram tills de fyllt 18 år (FB 9 kap. 1 § och 12 kap. 1 §). Förmyndarens uppgift är att fullgöra sina skyldigheter och handla på det sätt som gynnar barnen enligt FB 12 kap. 3 § och överförmyndaren övervakar detta. I det här fallet har alltså barnen arvsrätt, men sambon har rätt att som förmyndare råda över arvet och alltså ta del av det tills barnen fyllt 18 år.

Vad kan vi göra?

Svärsonen kan alltså "ta del" av ert arv i två olika scenarion på olika sätt. Det ena är ifall han gift sig med er dotter och hon dör först. Då ärver han hennes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Det andra scenariot är ifall de är sambor och hon skulle avlida först – i det fallet skulle barnen ärva egendomen men svärsonen förfogar över arvet tills barnen blir myndiga.

Det du kan göra är att uppdatera ert testamente och ange vem ni vill som ska vara s.k. särskild förvaltare. Då kan du bestämma att någon annan ska förvalta arvet. Känns denna åtgärd aktuell rekommenderar jag dig att ange vilka eventuella villkor du har på förvaltningen och när du vill att förvaltningen ska upphöra, eftersom du har rätt att bestämma det också. Skulle du vilja ändra i testamentet att barnen skulle ärva allt istället för din dotter kommer förvaltningsfrågan att aktualiseras ifall barnen skulle vara omyndiga.

Hoppas att detta gav dig vägledning!

Med vänlig hälsning,

Catarina Franco Edlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2606)
2020-09-26 Full äganderätt och fri förfoganderätt
2020-09-26 Kan barnbarnet ta över huset?
2020-09-25 Förvaring av testamente
2020-09-25 Hur gör jag om jag inte vill att någon ska ärva mig?

Alla besvarade frågor (84390)