Kolla om en person har fått ett arv

FRÅGA
Hej!Kan jag kolla upp om en person har fått ett arv?Får jag ha insyn i det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För varje dödsbo ska en bouppteckning upprättas. Bouppteckningen är en förteckning över alla tillgångar och skulder som den avlidne hade på dödsdagen, 20 kap. 4 § ärvdabalken. I en bouppteckning framgår också vilka som är dödsbodelägare och arvingar.

En bouppteckning ska som huvudregel upprättas inom tre månader från dödsfallet och inom en månad därefter ges in till Skatteverket för registrering.

Om det finns ett testamente efter den avlidne ska testamentet i original, eller en bestyrkt kopia, bifogas till bouppteckningen, 20 kap. 5 § 1 st ärvdabalken.

Bouppteckningar som är upprättade från och med 1 juli 2001 förvaras hos Skatteverket. En registrerad bouppteckning är en offentlig handling. Det innebär att vem som helst kan begära ut en kopia av den.

Vill du beställa en bouppteckning från Skatteverket kan du klicka här.

Sammantaget kan du alltså begära ut en kopia av en bouppteckning och därigenom se vilka som är arvingar till en avliden person.

Joel Myrenius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll