Kolla om en person har fått ett arv

FRÅGA
Hej!Kan jag kolla upp om en person har fått ett arv?Får jag ha insyn i det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För varje dödsbo ska en bouppteckning upprättas. Bouppteckningen är en förteckning över alla tillgångar och skulder som den avlidne hade på dödsdagen, 20 kap. 4 § ärvdabalken. I en bouppteckning framgår också vilka som är dödsbodelägare och arvingar.

En bouppteckning ska som huvudregel upprättas inom tre månader från dödsfallet och inom en månad därefter ges in till Skatteverket för registrering.

Om det finns ett testamente efter den avlidne ska testamentet i original, eller en bestyrkt kopia, bifogas till bouppteckningen, 20 kap. 5 § 1 st ärvdabalken.

Bouppteckningar som är upprättade från och med 1 juli 2001 förvaras hos Skatteverket. En registrerad bouppteckning är en offentlig handling. Det innebär att vem som helst kan begära ut en kopia av den.

Vill du beställa en bouppteckning från Skatteverket kan du klicka här.

Sammantaget kan du alltså begära ut en kopia av en bouppteckning och därigenom se vilka som är arvingar till en avliden person.

Joel Myrenius
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå AB29 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-22 11:52
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (882)
2019-09-22 Behöver man alltid förrätta en bouppteckning?
2019-09-20 Vilka blir dödsbodelägare och får företräda boet?
2019-09-18 Sålt egendom innan bouppteckningen
2019-09-14 Vad händer med skulder efter den avlidne och hur löses begravningskostnaderna?

Alla besvarade frågor (72982)