FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt30/11/2019

Kan vårdnaden vara gemensam trots att ena föräldern saknar umgängesrätt?

Efter tingsrättens samt hovrättens beslut har pappan inte rätt till umgänge med vår gemensamma dotter.

Men har vi fortfarande gemensam vårdnad trotts att han inte har rätt att träffa henne?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör vårdnad och regleras i föräldrabalken, hädanefter FB.

Frågor om vårdnad, boende och umgänge avgörs separat, det är därför möjligt att man har delad vårdnad men att ena föräldern är boendeförälder och den andra föräldern endast har ett begränsat umgänge med barnet. Som utgångspunkt står barnet efter en äktenskapsskillnad fortsättningsvis under båda föräldrarnas vårdnad, se 6 kap. 3 § 2 st. FB. Situationen du beskriver hör till ovanligheten, huvudregeln är att det är förenligt med barnets bästa att ha en god kontakt med båda sina föräldrar, se 6 kap. 2 a § FB. I ditt fall har domstolen dock bedömt att det inte är förenligt med barnets bästa att pappan får något umgänge, vilket är en helt möjlig bedömning att göra. Den bedömningen görs som sagt separat från vårdnaden, ni kan fortfarande ha gemensam vårdnad trots att pappan saknar umgängesrätt. Hur vårdnaden ser ut i ditt fall kan jag inte svara på, har det skett någon ändring där du har fått ensam vårdnad bör det finnas i en dom. Skulle vårdnaden vara gemensam och du vill få ensam vårdnad måste du vända dig till rätten som beslutar om vårdnaden ska vara fortsatt gemensam eller endast tilldelas en av er, se 6 kap. 5 § FB. Detta förutsatt at ni inte själva kan avtala om att en av er ska vara ensam vårdnadshavare, se 6 kap. 6 § FB.Godkänner socialnämnden avtalet får det samma rättsverkan som en dom.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria RuzbarskyRådgivare