Kan styvbarn ha samma rätt till arv som biologiska barn?

2019-03-01 i Testamente
FRÅGA
HejJag har en halvsyster på min mors sida, min far har alltid funnits där för henne även efter mina föräldrars skilsmässa, min far vill att hon ska ha samma rättigheter som oss biologiska barn den dagen han går ur tiden och arvet ska fördelas, hur går man tillväga?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder er till Lawline med din fråga.

Ingen arvsrätt
Din halvsyster har ingen arvsrätt efter din far då hon inte är hans biologiska barn. För att din halvsyster ska ärva efter honom krävs det att han upprättar ett testamente. I testamentet måste det framgå att han vill att din halvsyster ska ärva honom.

Formkrav för testamente
Det finns vissa formkrav för ett testamente. Uppfylls inte formkraven blir testamentet ogiltigt.
Formkraven finns reglerade i 10 kap. 1 § ärvdabalken och innebär att:
- Testamentet ska vara skriftligt.
- Två vittnen ska samtidigt närvara när testamentet upprättas.
- Testatorn (din far) ska skriva under testamentet i båda vittnenas närvaro.
- Båda vittnena ska underteckna testamentet.

Vad din far bör tänka på vid upprättande av testamente
Om din far vill att din halvsyster ska ärva efter honom krävs att han upprättar ett giltigt testamente och förklarar att hans önskan är att din halvsyster ska ärva honom. Det är viktigt att han är tydlig i testamentet för att undvika framtida eventuella konflikter vid arvskifte (när arvet ska delas upp). Han kan ange hur arvet ska fördelas, exempelvis genom att ange visst belopp eller en procentsats som ska tillfalla vardera av er. Den enda begränsningen är att han inte kan inskränka på de biologiska barnens lagstadgade laglott, som uppgår till halva arvslotten (7 kap. 1 § ärvdabalken). Arvslotten är det som bröstarvingarna (de biologiska barnen) vardera skulle ha fått om det inte hade funnits något testamente (2 kap. 1 § ärvdabalken).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Matilda Bergström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2244)
2019-09-15 Min mamma har fått egendom testamenterad till sig – får jag arvsrätt i hennes ställe om hon dör?
2019-09-12 Vi har ingått ett nytt äktenskap. Behöver vi ändra testamentet?
2019-09-10 Hur kan jag testamentera till barnbarn?
2019-09-10 Skriva testamente efter separation

Alla besvarade frågor (72872)