Kan personer under 18 år bli medlem i ideell förening?

2019-03-31 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Vi har en ideell förening och vi undrar över medlemskap i vår förening. Får personer under 18 år bli medlemmar utan deras vårdnadshavares samtycke. Medlemskapet kostar ingenting och de får nyhetsbrev och möjlighet att delta i våra aktiviteter om de är medlemmar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Personer under 18 år saknar rättshandlingsförmåga som huvudregel
Eftersom personer under 18 år anses vara omyndiga, och därför inte ha någon rättshandlingsförmåga, kan en person under 18 år inte åta sig några förbindelser och alltså inte själv bli medlem i en ideell förening som huvudregel, 9 kap. 1 § Föräldrabalken. Personer under 18 år blir alltså inte bundna av medlemskapet eftersom de saknar förmåga att kunna ingå bindande avtal innan de har fyllt 18 år som huvudregel.

Rättshandlingar som inte innebär ekonomiska risker för omyndiga
Reglerna finns emellertid främst till för att skydda omyndiga från att ingå förbindelser som kan innebära ekonomiska risker. Reglerna syftar alltså till att den omyndige ska skyddas mot ekonomiskt ofördelaktiga följder. Eftersom medlemskapet i er ideella förening inte innebär en förpliktelse av ekonomisk natur, tycks det inte finnas några sådana ekonomiska risker. Av den anledningen anses det inte finnas någon anledning att hindra personer under 18 år att ingå avtal som uteslutande är till den omyndiges fördel.

Med hänsyn till att personen under 18 år inte belastas med några ekonomiska risker genom medlemskapet kan det alltså ändå finnas stöd för att medlemsskap i er ideella förening kan vara möjligt även för personer under 18 år utan vårdnadshavares samtycke.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Josefine Björling
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1446)
2020-05-24 Kan förälder med gemensam vårdnad motsätta sig skolbyte?
2020-05-24 Hur får jag ensam vårdnad om mitt barn?
2020-05-21 När upphör vård enligt LVU?
2020-05-21 Jag är orolig för mitt barn när de är hos sin mamma, vad har jag för val och möjligheter?

Alla besvarade frågor (80214)