Kan man vara säker på att en bouppteckning är riktig?

FRÅGA
Vår mor dog förra månaden och kvar finns hennes man(ej vår far), samt jag och min bror. Bouppteckningen har inletts. Min fråga är: hur kan man vara säker på att änkemannen som fick i uppgift att sammanställa tillgångarna, inte undanhåller tillgångar? Finns det något objektivt sätt?/Björn Johansson
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det finns inga garantier för att tillgångar inte undanhålls bouppteckningen men de krav som ställs på upprättandet av en bouppteckning gör att det blir svårare att undanhålla tillgångar jämfört med vad det annars hade varit. Jag antar att hennes man är bouppgivare i enlighet med 20 kap 6 § ärvdabalken (1958:617) (ÄB) och är skyldig att lämna uppgifter om boet. Enligt andra stycket i 20 kap 6 § ÄB ska bouppgivaren teckna försäkran på heder och samvete att uppgifterna är korrekta och att inga uppgifter avsiktligen utelämnats. Dessa uppgifter kan bekräftas genom att bouppgivaren avlägger ed vilket sker om någon för talan om edgång mot bouppgivaren.

Vidare ska dödsbodelägare som har egendomen i sin vård (antagligen hennes man) utse två kunniga och trovärdiga gode män som ska förrätta bouppteckning, Dessa ska enligt ÄB 20 kap 6 § 3 st även på den handling som upprättas i samband med bouppteckningen intyga att allt blivt riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd.

Enligt 18 kap 1 § ska delägarna i boet tillsammans förvalta den dödes egendom vilket innebär att du har möjlighet att komma med invändningar om du misstänker att något inte är korrekt och du har även rätt att vara delaktig i sammanställningen av tillgångarna.

Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice Walldov
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1019)
2020-12-04 Finns arvsskifteshandlingar registrerade?
2020-11-30 Ska hyra betalas ur dödsboet?
2020-11-30 Vem sköter dödsbo om ingen av kusinerna vill?
2020-11-30 Arv och arvsavstående

Alla besvarade frågor (86931)