Kan man upphäva umgängesrätten?

2020-10-15 i Barnrätt
FRÅGA
Hej. Vi har fått en dom i tingsrätten att vi har fortsatt gemensam vårdnad, dottern ska ha umgänge varannan lördag 7 timmar med sin pappa, hon vill dock inte träffa honom alls, hon är 11 år. Nu har vi en insats via socialen där dom inblandade inte tycker att dottern ska träffa pappa nu, även bup är av den uppfattningen, då dottern mår sämre när pappa kontaktar henne, kan jag få de fastställda umgänget upphävt på något sätt ett tag så dottern kan få läka i lugn o ro.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag funderar över ifall du skulle kunna begära ett nytt beslut angående umgängesrätten. Av din information verkar du ha fått mer stöd för en sådan talan efter tingsrättens dom. Principen om barnets bästa ska vara avgörande vid alla beslut som rör umgänge. Hänsyn ska bl.a. tas till barnets vilja med beaktande av dennes ålder och mognad, 6 kap. 2 a§ Föräldrabalken (FB). Det framgår inte när domen om fortsatt gemensam vårdnad med umgängesrätt meddelades, men du skulle kunna föra en argumentation om att din dotter är 11 år. Att det är en ålder som rätten borde ta hänsyn till och att hon verkligen inte mår bra av umgänget med sin pappa. Genom stöd från både BUP och socialen har du troligtvis större framgång med en sådan talan.

Däremot vill jag erinra om att detta inte ter sig så lätt. Praxis på området visar på att rätten fäster väldigt stor vikt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Det har vidare betraktats som väldigt allvarligt när en boförälder motverkat umgänge med den andre. (se t.ex. NJA 1989 s. 335 och RH 1999:74).

Ett alternativ skulle kunna vara att du ändrar umgängesformen genom att till en början låta den övergå till telefonkontakt eller dylikt. Det är däremot erat gemensamma ansvar att eran dotters behov av umgänge tillgodoses så långt det är möjligt. Jag råder dig därför att om du kan och detta inte är till besvär, att kontakta pappan och prata med honom om omständigheterna. Att du berättar om vad din dotter känner och ifall umgänget kan ändras i sin form. Även här vill jag påminna dig om att vara tydlig med att uttrycka att du ej söker rubba deras rätt till relation. I ett mål från Göta Hovrätt (målnummer T 2936-16), övervägdes nämligen alternativet att ändra vårdnadsformen från gemensam till ensam då mamman ansågs vara den som givit barnen en negativ inställning till pappan.

Ett annat alternativ jag funderar över, är ifall du vid din nya talan anger att du önskar att socialnämnden ska medverka vid umgänget i form av umgängesstöd. Enligt 6 kap. 15 c§ FB får rätten nämligen vid beslut om umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med, besluta att en person som utses av socialnämnden ska medverka vid umgänget (umgängesstöd). Detta förutsätter att barnet har ett sådant behov. Innan ett beslut om umgängesstöd meddelas ska rätten inhämta yttrande från socialnämnden. Av det du angivit verkar socialen dela din åsikt varför detta bör vara till din fördel.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Jasmine El Mallah
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?