Kan man testamentera bort bröstarvingars arvsrätt?

2020-04-30 i Testamente
FRÅGA
Min sambo har tre vuxna barn, jag har inga. Vi har inte skrivit ett inbördes testamente där vi överenskommer att den efterlevande parten får tillgång till all den avlidnes kvarlåtenskap och att arvingarna får ut sitt arv när båda gått bort. Kan man skriva en överenskommelse med barnen att den efterlevande parten får tillgång till all den avlidnes kvarlåtenskap och att arvingarna får ut sitt arv när båda har avlidit? Vad heter ett sånt överenskommelse man tecknar med barnen?Behöver man skriva ett separat inbördes testamente också eller räcker det om man skriver ett testamente?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid frågor om arv hittar vi svar i Ärvdabalken (ÄB). I svaret nedan beskriver jag konsekvenserna av ett inbördes testamente mellan dig och din sambo och ett avtal mellan dig, din sambo och din sambos barn.

Inbördes testamente
Eftersom rätt till arv baseras på släktskap kommer din sambos barn ärva din sambo om hen skulle gå bort (2 kap. 1 och 4 § ÄB). Om du skulle gå bort kommer dina föräldrar, syskon, syskonbarn eller mor- och farföräldrar ärva dig (2 kap. 2-4 §§ ÄB). Om du inte har några levande arvingar kommer din kvarlåtenskap tillfalla den allmänna arvsfonden (5 kap. 1 § ÄB). Ett inbördes testamente är ett testamente i vilket du och din sambo förordnar er egendom till förmån för varandra. Om ni upprättar ett inbördes testamente är det endast den avlidnes barn som har rätt att kräva ut sin laglott vid en bortgång (7 kap. 3 § ÄB). Dina arvingar kan alltså inte få ut något arv vid din bortgång om du går bort före din sambo, men din sambos barn kan begära att få ut sin laglott om han går bort före dig genom att klandra testamentet. För att upprätta ett giltigt testamente måste vissa formkrav vara uppfyllda (10 kap. ÄB). Du kan läsa mer om det här.

Avtal
Det är möjligt att avtala med din sambos barn att de inte ska begära att få sin laglott förrän vid din bortgång, men det hindrar dem inte från att klandra ert testamente. De kan alltså få ut sin laglott även om ni avtalar om att de inte ska det. Om de strider mot avtalet har de istället begått avtalsbrott enligt Avtalslagen (AvtL) och du kan i så fall väcka talan om detta vid tingsrätt. Om du undrar hur detta fungerar kan du läsa mer här.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sanna Warnemyr
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2820)
2021-04-15 Efterlevande makes rätt till arv
2021-04-14 Får jag rätt till arv genom att inte godta ett testamente?
2021-04-12 Vad händer med arv om vi ''bara'' är sambos?
2021-04-11 Hur kan man stoppa en bedragare från att få arv?

Alla besvarade frågor (91260)