Hur väcker man en talan i en tingsrätt?

2019-10-27 i Domstol
FRÅGA
Hur ska man gå till väga för att göra "en talan om skadeståndsskyldighet vid en tingsrätt" pga att hundägare som orsakat skada på min hund vägrar betala vetrinärkostnaderna ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättsregler om hur en talan ska väckas återfinns i rättegångsbalken (RB). En rättegångsprocess inleds med att käranden (den som stämmer motparten) utformar en stämningsansökan (42 kap. 1 § RB). Stämningsansökan ska sedan skickas in till tingsrätten i den ort där svaranden har sin hemvist (10 kap. 1 § första stycket RB). Du måste alltså skriva en stämningsansökan som du sedan skickar in till rätten för att därmed väcka en talan.

Vad ska en stämningsansökan innehålla?
Det finns ett antal punkter som måste finnas med i en stämningsansökan (42 kap. 2 § RB). Jag kommer att redogöra för dessa punkter här nedan.

Yrkande
En stämningsansökan måste innehålla ett bestämt yrkande (42 kap. 2 § första stycket 1 RB). I yrkandet ska man kort och koncist ange vad man vill att domstolen ska meddela för domslut. Du ska alltså i yrkandet ange vad du vill att domaren ska meddela för dom.

Grunder
Vidare ska en stämningsansökan innehålla de grunder som käranden åberopar till stöd för sitt yrkande (42 kap. 2 § första stycket 2 RB). Här ska du beskriva vad som har hänt och övriga relevanta omständigheter som visar att du har rätt till det du har yrkat. Grunderna ska ha beskrivits utförligen.

Bevisning
Stämningsansökan ska även innehålla de bevis som man vill åberopa (42 kap. 2 § första stycket 3 RB). Detta innefattar både skriftliga och muntliga bevis. Om skriftlig bevisning åberopas, bör detta lämnas in till rätten i samband med ansökningen (42 kap. 2 § fjärde stycket RB).

För varje bevis som man åberopar, ska även ett bevistema anges i stämningsansökan (42 kap. 2 § första stycket 3 RB). Bevistemat ska ange vad man som part vill styrka med det bevis som man har åberopat. Detta ska anges preciserat.

Utöver nämnda punkter, ska en stämningsansökan innehålla personuppgifter m.m. (33 kap. 1 § RB). Stämningsansökan ska även vara undertecknad av käranden eller dennes ombud (42 kap. 2 § tredje stycket RB).

Om du behöver vidare hjälp i ditt ärende, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04
Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (399)
2020-03-26 Behörigt forum och stämningsansökan i skadeståndsmål
2020-03-26 Förkortning Patent- och marknadsdomstolen
2020-03-24 Ta del av rättegång utan att närvara i rättssalen?
2020-03-13 Vad betyder att rätten avgör på befintligt underlag?

Alla besvarade frågor (78397)