Kan man testamentera allt till en sambo? Krävs namnförtydligande eller personnummer från testamentsvittnena för att ett testamente ska vara giltigt?

2021-04-20 i Testamente
FRÅGA
Min avlidna faster har skrivit testamenterat att all kvarlåtenskap ska gå till hennes sambo. Hon har inga barn men har tre syskon i livet, Kan man testamentera allt till en sambo, borde inte de har rätt till en del av arvet? Testamentet är bevittnat av två personer men ingen namnförtydligande eller personnummer på dessa två finns med, borde det inte finnas med för att testamentet skall vara giltigt?
SVAR

Hej, tack för att du vänder till dig Lawline med din fråga!

Jag kommer att börja med att svara på din fråga angående om man kan testamentera allt till en sambo. Sedan kommer att jag besvara din fråga om vad som krävs för att ett testamente ska vara giltig.

För att svara på båda frågorna så kommer jag att använda mig av Ärvdabalken (ÄB) som reglerar arvsrätt och testamente.

Kan man testamentera allt till en sambo?

Som utgångspunkt så ärver inte sambor varandra, detta kan dock frångås genom ett testamente. En person är fri att testamentera bort allt de äger till vem dem vill, till exempel sin sambo i detta fall, så länge personen inte har några bröstarvingar (barn, barnbarn, barnbarnsbarn osv). Bröstarvingar tillhör den första arvsklassen (2 kap 1 § ÄB). De som tillhör första arvsklassen är den enda arvsklassen som inte kan göras helt arvlös, man kan alltså inte testamentera bort all sin egendom till någon annan om man har bröstarvingar då de alltid har rätt till sin arvslott (7 kap 1 § ÄB).

Syskon till den avlidne tillhör den andra arvsklassen (2 kap 2 § ÄB). Syskonen faller därmed inte under första arvsklassen och har därför inte en rätt till arv, utan allt kan testamenteras till sambon.

Vad krävs för att testamentet skall vara giltigt?

Formkraven vid testamente

För att ett testamente ska vara giltigt så måste vissa formkrav vara uppfyllda, om formkraven inte är uppfyllda så är testamente ogiltigt (13 kap 1 § ÄB).

Formkraven för att ett testamente ska vara giltigt är (enligt 10 kap 1 § ÄB):

Den ska vara skriftligI samtidig närvaro av två vittnen så ska testatorn underteckna handlingenVittnena behöver känna till att de bevittnar ett testamente men inte testamentets innehållUndertecknande av testamentet ska även ske av vittnena

Saknaden av namnförtydligande och personnummer

För att lättare i framtiden kunna bevisa att allting har gått till på rätt sätt vid testamentets upprättande så är ett ytterligare råd att bland annat vittnenas namnförtydligande och personnummer även antecknas på testamentet. Syftet med råden är att det ska vara lättare att kunna identifiera vittnena (10 kap 2 § ÄB). Detta är dock endast praktiska råd och inte ett absolut krav som leder till att testamentet förklaras ogiltigt.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline.

Vill du ha hjälp med att upprätta ett testamente så har du möjlighet att ta hjälp av våra kunniga jurister här på Lawline här.

Med vänlig hälsning,

Amanda Sivander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2953)
2021-10-24 Barns rätt till arv
2021-10-22 Hur mycket kan vi testamentera bort?
2021-10-18 Vem ärver när testamentstagarna avlidit?
2021-10-18 Vittnens närvaro vid upprättande av testamente

Alla besvarade frågor (96522)