Kan man överklaga en orosanmälan från en läkare?

2019-05-01 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej kan man överklaga en oros anmälan från en läkare?
SVAR

Hej!


Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

En anmälan enligt exempelvis 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) är en upplysning från en myndighet eller en enskild verksamhet till en myndighet. Det är inte fråga om ett beslut eller en faktisk åtgärd som direkt får rättsverkningar för den enskilde. Av denna anledning kan inte en orosanmälan från en läkare överklagas; det är nämligen inte fråga om ett beslut.

Däremot ska en orosanmälan som huvudregel utredas och föranleda någon åtgärd eller något ställningstagande av socialnämnden. De beslut som fattas på grund av orosanmälan kan därför i regel l överklagas.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll