Kan man göra något åt en uppsägning två år efter att man fått sluta på arbetet?

FRÅGA
Hej,Kan man göra något åt en uppsägning två år efter att man fått sluta på arbetet?Om man anser att uppsägningen var utan grund.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Vi kikar närmare på anställningsskyddslagen (LAS).

Nej, du kan tyvärr inte göra något om det gått två år

Du måste informera arbetsgivaren inom två veckor från det att du blivit uppsagd att du avser bestrida uppsägningen (40 § första stycket första momentet LAS).

Om du inte fått någon information om detta från arbetsgivaren har du en månad på dig från det att anställningen upphörde, men det har tyvärr även gått en långt mycket längre tid än så (40 § andra stycket andra momentet LAS).

För att kräva skadestånd krävs vidare att du informerar arbetsgivaren om detta inom fyra månader från det att du blivit uppsagd (41 § första stycket första momentet LAS).

Om du inte heller blivit delgiven denna informationen räknas tiden i stället från det datum anställningen upphörde, men även här får vi anses vara försent ute (41 § första stycket andra momentet LAS).

I det här fallet har det gått två år sedan du blivit uppsagd, varför både möjligheten till ogiltigförklaring av uppsägningen och skadestånd numera tyvärr är preskriberad. Du kan därför inte göra någonting (42 § LAS).

Några avslutande ord

Jag hoppas att du fick svar på din frågeställning, och önskar att du hittat eller snart hittar ett nytt jobb du trivs med!

Med vänliga hälsningar,

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1600)
2020-09-14 Kan jag säga upp mig utan uppsägningstid?
2020-09-12 Har jag rätt till lön under hela uppsägningstiden?
2020-09-11 Har arbetsgivaren rätt att säga upp mig?
2020-09-09 Förlorar jag företrädesrätten om jag tackar nej till ett erbjudande om återanställning?

Alla besvarade frågor (84214)