Kan man göra en bouppteckning även om en arvinge inte vill vara med?

FRÅGA
Hej!! har två söner på 27 och 24 år gamla.deras pappa dog 2018. den äldre sonen vill inte prata om boupptäkningen!!de har inte kontakt med varandra !!skattemyndigheten har imformerat den yngre sonen om pappas död 6 månaden efter bortgången( han fick en påminelse om dödsbo upptäkningen).Hur ska den yngre sonen göra för att göra dödboupptäkning???hur ska man få hjälp att få dödboupptäknings mannen???
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det krävs inte samarbete för att upprätta bouppteckning
För att kunna genomföra en bouppteckning krävs det inte samarbete från alla arvingars sida. Det är alltså fullt möjligt att upprätta den på egen hand, utan kontakt med övriga. Detta förutsätter dock såklart att man har insyn i vilka tillgångar som den döde hade, exempelvis att man har möjlighet att komma in i den avlidnes bostad.

Det enda den yngre sonen behöver göra när det kommer till den äldre sonen är att skicka en kallelse till förrättningsmötet (20 kap. 2 § ärvdabalken). Förrättningsmötet är det tillfälle då man går igenom alla de tillgångar och skulder som den avlidne hade tillsammans med två utomstående förrättningsmän. Förrättningsmännen kan vara vilka som helst, förutom just arvingar, vilket innebär att den yngre sonen bara kan låta två av sina vänner eller bekanta vara med på mötet och skriva under bouppteckningen med sin namnunderskrift (20 kap. 2 § ärvdabalken).

Den äldre brodern behöver alltså inte vara med. Han måste dock som sagt kallas till mötet, och denna kallelse ska skickas två veckor före förrättningsmötet. I kallelsen ska det stå var och när det ska hållas en förrättning efter den döde pappan. Kallelsen skickas via "rekommenderat brev" via posten, och kvittot ska skrivas ut och skickas med bouppteckningen till Skatteverket (20 kap. 3 § andra stycket ärvdabalken).

Vad ska han göra?
För att komma igång med att göra bouppteckningen ska han göra följande:

1. Ladda ner bouppteckningsblanketten som finns på Skatteverkets hemsida, tillsammans med broschyren som förklarar hur han ska fylla i den. Han kan också ringa till Skatteverket för att få både blanketten och broschyren hemskickad till sig.
2. Ta reda på vilka vilka tillgångar och skulder pappan haft och fyll i dessa i bouppteckningsblanketten.
3. Bestäm datum för förrättningsmötet. Skicka en kallelse till mötet två veckor i förväg genom rekommenderat brev till den äldre brodern. Spara kvittot.
4. Håll förrättningsmöte där han sätter sig ner tillsammans med två vänner eller bekanta som ska intyga att han inte medvetet fyllt i bouppteckningen fel, och be dem skriva under som förrättningsmän.
5. Skicka iväg bouppteckningen till Skatteverket för registrering tillsammans med kvittot på det rekommenderade brevet.

Boutredningsman ansöker man om hos tingsrätten
Har han inte insyn i dödsboet efter fadern har han möjlighet att ansöka om boutredningsman hos tingsrätten (19 kap. 1 § ärvdabalken). En boutredningsman kostar dock, och ska betalas först och främst genom de pengar som finns i dödsboet. Skulle det inte finnas tillräckligt med pengar är det dock sonen som ansökt som får betala. Det är därför bättre att försöka upprätta en bouppteckning på egen hand i den mån det går.

Vänligen,

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1001)
2020-09-29 Vad är rimligt arvode för en boutredningsman?
2020-09-27 Vad är kostnaden för bouppteckning och arvsskifte?
2020-09-21 Får man tömma dödsboet innan bouppteckningen?
2020-09-20 Ska syskon bli kallade till bouppteckning om ena maken fortfarande lever?

Alla besvarade frågor (84562)