Kan man bli av med sin högskoleplats om man fuskat på högskoleprovet?

2019-05-03 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Om man blir av med sitt resultat från Högskoleprovet som man kom in via till högskoleutbildning, kan man då bli av med sin högskoleplats där man har läst klart nästan fyra terminer? Vad kan man göra om man nu blir av med sin högskoleplats?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om du blir av med ditt högskoleprovsresultat på grund av t.ex. bevisat fusk kan du också bli av med din högskoleplats. Det är upp till varje lärosäte hur de väljer att hantera ärenden som det du beskriver. Som exempel kan nämnas att Lunds universitet nyligen återkallade antagningar för sju studenter eftersom resultatet från högskoleprovet återkallats på grund av fusk. Anledningen till att universitet och högskolor har möjlighet att återkalla en antagning är att beslutet fattats på felaktiga grunder (dvs. det ej korrekta högskoleprovsresultatet). Den som får sin plats återkallad har efter beslutet tre veckor på sig att överklaga beslutet till allmän förvaltningsdomstol. Överklagar man inte ärendet vinner det laga kraft och man får sluta utbildningen.

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll