Kan man avsäga sig sina föräldrar?

2017-06-26 i Barnrätt
FRÅGA
Jag vill avsäga mig mina föräldrar. Hur går det till? Jag är 37 år och gift. Ingen av mina föräldrar har agerat förälder under alla år och den som tog hand om mig var min mormor som dog i höstas. Jag vill inte ha något som knyter mig an till mina biologiska föräldrar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det går inte att avsäga sig sina föräldrar, det kan endast ske genom att bli adopterad. Det beror på att lagstiftningen är utformad på så sätt att alla ska ha föräldrar då det anses viktigt. Det du kan göra för att inte ha rättsliga band är att avsäga dig arvet från dina föräldrar när de dör om du inte vill ärva dem.

Det är fullt möjligt att bli adopterad som vuxen. Adoptionsansökan skickas in till Tingsrätten som beslutar om adoptionen är lämplig. När tingsrätten prövar adoptionen tittar de i synnerhet på om adoptionen är till fördel för barnet samt om sökanden har uppfostrat barnet, eller om med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns en särskild anledning till adoptionen. Vid vuxenadoptioner är det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera ett skäl som väger särskilt tungt i bedömningen. Du kan läsa mer om kriterierna för adoption i 4 kap. 6 § föräldrabalken.

Vänligen

Greta Apelman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?