Kan man ändra eller ta tillbaka ett gåvovillkor efter att gåvan har fullbordats?

2020-12-03 i Gåva
FRÅGA
Hej!Jag har fått en 50% av en fastighet i gåva med villkor om att den ska utgöra enskild egendom. Därefter har jag och min make köpt 50% av fastigheten av min syster. Jag och min make vill nu att hela fastigheten ska utgöra giftorättsgods.Min fråga till er är därför: kan givaren i efterhand ta tillbaka villkoret om att fastigheten ska utgöra enskild egendom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom att det rör sig om ett gåvobrev för fast egendom, så är det Jordabalken (JB) som aktualiseras. Jag förstår din fråga som att gåvan är helt fullbordad, dvs att gåvobrevet har överlämnats till dig från gåvogivaren.

Gåvobrev för fast egendom måste uppfylla vissa formkrav för att vara giltigt (4 kap. 1 § och 29 § JB). Gåvobrevet måste vara skriftligt, det måste innehålla en förklaring att fastigheten ges bort som gåva, det ska framgå hur stor del av fastigheten som ges bort och slutligen måste gåvobrevet underskrivas av både gåvogivaren och mottagaren – jag utgår från att alla dessa krav är uppfyllda.

Ändring av gåvobrev

Högsta domstolen fastställde i NJA 2000 s. 262 att i det fall gåvogivaren och gåvotagaren har kommit överens om att ändra villkoren i ett gåvobrev så är där ingen tvekan om att det är tillåtet.

Om man efter gåvans fullbordan vill ändra eller återkalla ett villkor är förutsättningen alltså att både gåvogivaren och gåvotagaren måste vara överens, dvs. att gåvogivaren måste ge sitt medgivande till ändringen. Gåvovillkoren kan alltså inte ändras ensidigt. Utan ett medgivande så gäller villkoren som står i gåvobrevet, dvs. att halva fastigheten utgör enskild egendom.

Det lämpligaste sättet att återkalla ett gåvovillkor är att gåvogivaren och du tillsammans undertecknar ett nytt gåvobrev som förklarar det tidigare gåvobrevet inte längre ska gälla. En kopia på detta nya gåvobrev ska sedan skickas in till Lantmäteriet som sedan registrerar det nya gåvobrevet i fastighetsregistret och samtidigt tar bort det gamla gåvobrevet.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck Hansen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (702)
2021-04-10 Utfästelse om gåva
2021-04-06 Kan min pappa ge bort sin bostadsrätt till sitt ena barn när han lever?
2021-04-01 Får man kräva tillbaka en gåva?
2021-03-31 Ge del av fastighet i gåva

Alla besvarade frågor (91360)