Kan Kronofogden begära att deras krav ska betalas av lösöre i dödsbo?

FRÅGA
Min mamma har gjort en bouppteckning efter att hennes man/min pappa gått bort. I bouppteckning tog hon upp 25000:- vardera i lösöre. Detta är då för bohag som t ex möbler och husgeråd.Min far hade en skuld till ett inkassobolag och de menar nu då att de har rätt till 25000:- pga lösöret. Men det är saker som inte har något värde och dessutom innebär det då att min mamma måste sälja saker som hon använder. Kronofogden har tidigare fastslagit att det inte finns något värde i detta. Då man inte ärver en skuld så undrar jag om inkassobolaget har rätt till detta och tvinga mamma till försäljning av sakerna som hon troligtvis inte får något för.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån informationen i din fråga tolkar jag det som att din pappa (den avlidne) hade skulder att betala och att inkassobolaget nu vill få betalt för dessa skulder av det som är av värde i dödsboet, vilket mitt svar nu kommer att grunda sig på.

Då din pappa och mamma var gifta, upplöstes deras äktenskap när din pappa avled. När ett äktenskap upplöses ska en bodelning göras, enligt 9 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB). Denna bodelning ska göras med utgångspunkt i de egendomsförhållandena den dag då dödsfallet inträffade, enligt 9 kap. 2 § ÄktB. Vad som ska ingå i bodelningen är makarnas giftorättsgods, enligt 10 kap. 1 § ÄktB. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, enligt 9 kap. 1 § ÄktB. Vad som utgör enskild egendom framkommer i 9 kap. 2 § ÄktB och kan till exempel vara egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild, eller egendom som make fått genom gåva, arv eller testamente. Vid bodelningen ska först makarnas andelar i boet beräknas, enligt 11 kap. 1 § ÄktB och vid denna andelsberäkning ska en makes skulder som fanns när dödsfallet inträffade avräknas från dennes giftorättsgods, enligt 11 kap. 2 § ÄktB.

När bodelning sedan har upprättats, ska denna bodelningshandling lämnas in till skatteverket för registrering, enligt 13 kap. 6 § ÄktB. När bodelningshandlingen har registrerats blir den synlig för eventuella borgenärer, för att de ska få möjlighet att sedan driva in sina fordringar.

Sammanfattningsvis kan alltså inkassobolaget begära att deras fordring ska betalas av lösöret i dödsboet, eftersom skulder ska avräknas från en makes giftorättsgods vid bodelning och ska sedan lösas mot tillgångar i dödsboet. Dock får endast kronofogden begära in sådan egendom som är av värde, för att täcka och lösa in dem för gäldenärens skulder, enligt 4 kap. 3 § Utsökningsbalken (UB). Detta innebär att Kronofogden inte kan kräva gäldenären på försäljning av egendom, om egendomen inte är av värde för att gäldenärens skuld kommer att täckas.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Maja Trygg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (519)
2021-07-24 Vad ska jag göra när hyresgästen vägrar flytta?
2021-07-22 Vem kan frakta bort bilen från vår mark?
2021-07-09 Hyresgäst vägrar flytta trots uppsägning av hyresavtal pga förverkandegrund – handlingsplan
2021-07-02 Vad gör jag om en person är skyldig mig pengar?

Alla besvarade frågor (94568)