Kan jag testamentera bort min dotters laglott?

2020-03-30 i Laglott
FRÅGA
Måste jag skriva testamente om jag vill att min dotters sambo ska ärva hennes laglott efter mej? Hon har skrivit testamente till förmån för honom.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är problemet?

Jag tolkar din fråga som att du vill testamentera bort din dotters laglott till din dotters sambo. Reglerna kring vad som gäller kring arv regleras i ärvdabalken (ÄB).

Vad säger ärvdabalken?

Vem ärver om du går bort?

Det finns tre olika arvsklasser som man ärver efter någon. För att kunna gå vidare till nästa arvsklass måste den föregående vara helt uttömd. I första hand ärver dina barn och om de har gått bort dina barnbarn eftersom de ingår i första arvsklassen (2 kap. 1 § ÄB). Det innebär alltså att det primärt är din dotter som ärver efter dig. Är du gift så ärver din make före din dotter om det är ert gemensamma barn och hon måste då vänta tills hennes pappa gått bort innan hon kan ta del av arvet. Är det bara ditt barn så är hon ett så kallat särkullbarn och har då rätt att få ut sin laglott direkt (3 kap. 1 § ÄB).

Kan du testamentera bort din dotters laglott?

Föräldrars barn inom svensk arvsrätt kallas bröstarvingar. En bröstarvinge har alltid rätt till sin laglott oavsett vad ett testamente säger (7 kap. 1 § ÄB). Laglotten utgör i regel hälften av all din kvarlåtenskap, alltså hälften av all egendom du äger när du går bort. Det går att skriva en önskan om att bröstarvingar ska avstå från att kräva ut sin laglott, men om din dotter inte vill acceptera den önskan har hon rätt att få ut sin laglott ändå. Det innebär att om du skulle testamentera bort din dotters laglott skulle hon kunna ansöka om att jämka ditt testamente när du gått bort (7 kap. 3 § ÄB). Testamentet blir då ogiltigt i den mån som det inskränker på din dotters laglott. Din dotter måste ansöka om jämkning inom sex månader från det att hon delgivits testamentet, annars blir testamentet gällande trots att det kränker hennes laglott (7 kap. 3 § tredje stycket ÄB).

Sammanfattning

Du kan inte testamentera bort din dotters laglott. Skulle du göra det så kan din dotter jämka testamentet för att få ut sin laglott, men om hon inte gör det inom sex månader så förlorar hon sin rätt till laglotten.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (810)
2021-02-28 När har man rätt till sin laglott? Hur stor är laglotten?
2021-02-26 Kan särkullbarns arv begränsas och kan fastighet överlåtas till barn?
2021-01-31 Bröstarvinges rätt att jämka ett testamente
2021-01-31 Kan barnen bestrida gåva vid sambos död

Alla besvarade frågor (89990)