Kan jag göra ett faderskapstest utan moderns medgivande?

2020-06-26 i Barnrätt
FRÅGA
Hej,Jag är juridisk far till en pojk (snart 18), men har inte vårdnaden. Hans mor och jag har varit isär sedan 16 år tillbaka. Jag har umgänge med honom och det flyter på bra med samarbetet med mamman. Men, Även om det inte gör någon skillnad egentligen, har jag länge tvekat på att jag är pojkens biologiska far (Stor skillnad utseendemässigt). Nu vill jag göra ett test och ser att det går att beställa. Kan jag beställa och göra testet med sonen för att få klarhet i saken utan moderns medgivande?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer dela upp svaret i två delar där den första besvarar frågan om du och din son kan göra ett faderskapstest utan moderns medgivande och den andra delen kommer fokusera på vad ett negativt utslag får för betydelse juridiskt.

Kan du göra ett faderskapstest?

I vanliga faderskapsutredningar är det socialnämnden som ska utreda vem som är far till barnet när föräldrarna inte är gifta med varandra (2 kap. 1 § föräldrabalken). Eftersom du är fastställd som far till barnet samt har varit det i nästan 18 år, kommer socialnämnden inte hjälpa till i det här fallet. Du kommer då som privatperson få starta en egen utredning samt bekosta det själv. Myndigheten du ska kontakta är då Rättsmedicinalverket (RVM).

Här kan du hitta information om hur en sådan faderskapsutredning går till. Däremot kan det sägas att om din son ska medverka i testet krävs båda vårdnadshavares tillstånd. Modern behöver alltså ge sitt medgivande. När din son har fyllt 18 år kan han själv bestämma om han vill vara med.

Kan faderskapet hävas?

Vid ett scenario där ett faderskapstest skulle visa att du inte är far till sonen uppkommer frågan om ditt faderskap kan hävas. Detta regleras också i föräldrabalken (FB). För att kunna häva ett faderskap krävs det att man har s.k. talerätt till det, alltså rätt att väcka talan om det i domstol. Ett mål om hävande av faderskap avgörs alltid genom dom.Det är endast mannen om han är gift till barnets moder eller barnet själv som kan väcka en sådan talan (3 kap. 1-2 §§ FB). I din situation, kan ditt faderskap endast hävas om sonen väljer att väcka en sådan talan vid domstol.

Sammanfattning

En faderskapsutredning kan göras via RVM, men modern måste godkänna det. Om det skulle visas att du inte är biologisk fader är det barnet som måste väcka talan vid domstol, du har själv ingen sådan talerätt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1647)
2021-03-02 Hur kommer vi överens om kostnader vid växelvis boende?
2021-02-28 Byte av skola vid gemensam vårdnad
2021-02-28 Kostnadsfördelning vid umgängesresor
2021-02-28 Samarbetssamtal med någon annan än en förälder

Alla besvarade frågor (89876)