FrågaKÖPRÄTTKöplagen08/07/2021

Kan jag få tillbaka mina pengar om säljaren inte levererar varan inom rätt tid?

Har köpt en vara på Tadera via swish och inte fått min vara av personen. Finns det något sätt att man kan får tillbaka sina pengar på något sätt?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom säljaren inte har levererat varan inom rätt tid har hen begått ett avtalsbrott (25 § köplagen). Du kan börja med att meddela säljaren att du vill häva köpet, därmed ska säljaren betala tillbaka pengarna. Om säljaren vägrar att göra rätt för sig är det möjligt att ansöka om ett så kallat betalningsföreläggande hos kronofogden (KFM) (2 § lag om betalningsföreläggande [BfL]).

Beteendet i fråga kan också vara brottsligt, exempelvis om personen avsiktligt har lurat dig på pengar.

Hur går ansökan till?

Ansökan ska vara skriftlig och ange fordringens (de pengar säljaren är skyldig dig) belopp, förfallodagen och den ränta som eventuellt begärs (11 BfL). Ansökan kostar 300 kronor. På KFM:s hemsida finns blanketter som du enkelt kan ladda ner eller skriva ut och fylla i, klicka här: blankett. KFM:s kontaktuppgifter hittar du här: kontaktuppgifter.

Det krävs inte att du framlägger bevis i detta förfarande, så länge ditt krav inte är uppenbart obefogat (ogrundat) kommer KFM att ta upp din ansökan (23 § BfL). En förutsättning för ansökan är att fordran är förfallen till betalning, d.v.s. sista datum för betalning ska ha passerats. När du fyller ut din ansökan kan du utgå exempelvis från tidpunkten då du anser att återbetalning senast skulle ha skett, exempelvis dagen du då hävde köpet på grund av avtalsbrottet.

Vad händer efter ansökan?

KFM kommer att delge svaranden (säljaren) din ansökan med ett föreläggande om att han ska yttra sig (29 § BFL). Svaranden kan antingen välja at bestrida (protestera) eller medge kravet på betalning. Om svaranden inte bestrider betalningsföreläggandet kommer utslag meddelas vilket innebär att du kommer att få en exekutionstitel (42 § BfL) (3 kap. 1 § utsökningsbalken). Denna exekutionstitel kan sedan verkställas av KFM (2 kap. 1 § utsökningsbalken), vilket innebär att KFM kommer hjälpa dig att driva in skulden exempelvis genom en utmätning av gäldenärens egendom. Detta gör KFM självmant och du behöver alltså inte ansöka om det om du får ett utslag.

Om svaranden bestrider ansökan kommer du underrättas om det och då kan du skriftligt begära att målet ska överlämnas till tingsrätten (om du vill det) (33 § BfL). Om svaranden bestrider måste du alltså gå via tingsrätten för att få en exekutionstitel som sedan kan verkställas av KFM. Överlämnandet till tingsrätten kommer kosta minst 600 och i vissa fall 1200 kronor, kostnaden beror lite på hur målet kommer handläggas och vilken summa betalningskravet ligger på. I tingsrätten kommer det, till skillnad från ansökan hos KFM, krävas att du kan bevisa fordrans existens och att fordran har förfallit till betalning. Du måste alltså kunna bevisa att du hade rätt till att häva avtalet och att säljaren har begått ett avtalsbrott. Om du förlorar målet i tingsrätten kan du behöva betala motpartens rättegångskostnader vilket är något att beakta innan du bestämmer dig för att överlämna målet till tingsrätten.

Polisanmälan

Om någon har lurat dig på pengar kan du har blivit utsatt för brottet bedrägeri (9 kap. 1 § brottsbalken). Om du tror att du har blivit utsatt för ett brott är det viktigt att du gör en polisanmälan. Du kan ringa polisen på 114 14 eller gå till en polisstationen och be om hjälp för att upprätta en anmälan.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Om du vill ha fortsatt vägledning i processen kan du boka en tid med en av våra skickliga jurister här: https://lawline.se/boka. Lawline erbjuder också produkter till fast pris :https://lawline.se/fixed_price.

Med vänliga hälsningar,

Elin AndrénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”