Kan jag bli arvslös?

2016-07-20 i Laglott
FRÅGA
Hej! Jag har ingen kontakt med min far, det är alltid fram och tillbaka i vårt förhållande som far och dotter, av alla hans barn så är det bara 1 som han har kontakt och träffar dagligen. Han har 5 barn som jag träffat och 1 barn (dotter) som jag vet om men aldrig träffats och vet inget namn, ålder eller vart hon bor. Nu undrar jag vad som händer när han dör, kan han utesluta mej i sitt arv och ge mest till barnet som han träffar dagligen? Eller får vi alla barnen lika? Alla vi hans barn är vuxna, än så länge har han barnbarn från mej och mitt syskon som han träffar. Men jag har länge funderat på om han kan utesluta mej från arvet, eller om han kan se till att jag får så lite som möjligt medan mitt syskon får mer. Vore tacksam för ett svar så att jag kan sluta fundera på detta.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Arvsrätten tar inte hänsyn till vad för relation du och din far har vid ett framtida arvsskifte utan barn ärver sina föräldrar.

Det han kan göra är att upprätta ett testamente och där ange hur han vill att kvarlåtenskapen ska fördelas och t.ex. föreskriva att ett av barnen ska ärva allt eller hur barnens andelar ska se ut. Helt arvslös kan han dock inte göra dig utan det finns ett lagstadgat skydd för bröstarvingar, dvs barn, barnbarn osv. Det innebär att du genom att ansöka om jämkning av testamentet hos tingsrätten kan få ut din laglott. Laglotten är halva arvslotten du hade fått om testamentet inte funnits. I det här fallet hälften av en femtedel (om han har fem barn). Laglott regleras i 7 kap Ärvdabalken.

Johanna Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (766)
2020-09-21 Ärver man en förälder trots ingen kontakt?
2020-09-17 Arvsrätt adoptivbarn
2020-09-13 Laglott och testamente
2020-09-12 Hur beräknar jag laglotten när min make avlidit?

Alla besvarade frågor (84312)