Kan jag ärva min halvmorbror?

FRÅGA
Har en halvmorbror som dog september 2015 hans båda föräldrar ( min morfar) är döda likaså min mor. Min halvmorbror har en bror i livet. Min mor sade ifrån sig sitt arv efter sin far då de inte hade någon kontakt. Har jag någon arvsrätt efter min halvmorbror? Jag har inte blivit kallad till någon bouppteckning. Om jag skulle blivit kallad till bouppteckning hur gör jag för att gå vidare i så fall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du har någon arvsrätt efter din halvmorbror och hur du i så fall får ut ditt arv.

Gällande rätt

Enligt 2 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB) ska bröstarvingar, arvlåtarens avkomlingar, ärva denne i första hand.

2 kap 2 § ÄB lyder:

Finns det inga bröstarvingar, tar arvlåtarens föräldrar hälften var av arvet.

Är någon av föräldrarna död, delar arvlåtarens syskon den förälderns lott. I ett avlidet syskons ställe träder dess avkomlingar, och varje gren tar lika lott. Finns det inga syskon eller avkomlingar till dem, men lever någon av arvlåtarens föräldrar, tar den föräldern hela arvet.

Finns det halvsyskon efter arvlåtaren, tar de tillsammans med helsyskon eller deras avkomlingar del i lott, som skulle ha tillfallit deras förälder. Finns det inga helsyskon, och är båda föräldrarna döda, tar arvlåtarens halvsyskon hela arvet. I ett avlidet halvsyskons ställe träder dess avkomlingar.

Enligt 17 kap 2 § ÄB kan arvinge avsäga sig sin rätt till arv, om det görs skriftligen. Trots detta har bröstarvinge rätt att utfå sin laglott, Om något annat inte framgår av omständigheterna, gäller arvsavsägelse också mot arvinges avkomlingar.

Hälften av den arvslott, som enligt lag tillkommer bröstarvinge, utgör hans laglott, 7 kap 1 § ÄB.

20 kap 1 § ÄB – bouppteckning ska upprättas senast tre månader efter dödsfallet. 20 kap 2 § ÄB – dödsbodelägare ska kallas till bouppteckningen.

Vad som gäller för dig

Som jag förstår det var din halvmorbror din mammas halvbror. Det var din morfars son med en annan kvinna än din mormor. Han verkar inte heller ha några barn (bröstarvingar).

Eftersom halvmorbrorns föräldrar är döda kan alltså inte heller arvet gå till dem som det i andra hand skulle gått till. Då ska arvet gå till hans syskon och halvsyskon. Därmed ska alltså din halvmorbrors bror och din mamma dela lika på arvet. Då din mamma är död går arvet istället till dig, delat med halvmorbrorns bror.

Men, din mamma avsade sig sitt arv från din morfar. Om det gjordes skriftligen gäller det. Du kan dock fortfarande få ut laglotten, vilket är hälften av den arvslott du skulle ha fått.

Då du inte har blivit kallad till bouppteckningen fast du skulle ha blivit det kan du ta kontakt med någon som vet mer om din halvmorbrors arv. Det kan vara så att han har testamenterat hela sitt arv till någon annan, då har du tyvärr ingen arvsrätt. Men om han inte gjort det och bouppteckningen skett ändå ska du få din laglott. Det kan vara så att bouppteckning inte skett och då är det tyvärr förmodligen för sent att upprätta en.

Sammanfattning

Du har alltså förmodligen rätt till laglott från din halvmorbrors arv. För att få ut denna kan du behöva hjälp av en jurist. Om du skulle vilja ha sådan hjälp kan du höra av dig till mig på sanna.wetterin@lawline.se så återkommer jag med mer information.

Hoppas att du fått den hjälp du behövde!

Vänliga hälsningar

Sanna Wetterin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1030)
2021-01-17 Hur lång tid får det ta för uppteckningen att bli klar?
2021-01-16 Hur fördelas arv mellan särkullbarn och gemensamma barn när deras gemensamma förälder går bort?
2020-12-30 Vilka successionsregler ska tillämpas vid bortgång utomlands?
2020-12-25 Vem får upprätta en bouppteckning

Alla besvarade frågor (88256)