FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt07/06/2018

Kan jag ansöka om ensam vårdnad?

Kan jag ansöka om ensam vårdnad för min dotter 16 år (i juli) utan att behöva kontakta fadern?

Hon har inte haft någon kontakt med honom de senaste 2 åren.

Hon vill heller inte ha någon kontakt i nuläget.

Fadern har haft alkoholproblem och även suttit i fängelse för grov rattfylla.

Hon har alltid bott hos mig, umgicks med fadern när hon var yngre men väldigt sporadiskt.

Fadern bor på annan ort.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om vårdnad av barn regleras i föräldrabalkens 6e kapitel.

Utgångspunkten är att barnets bästa ska vara en förutsättning i alla beslut gällande vårdnad, umgänge och boende, se 2a§. Hänsyn tar även till barnets egna vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Då barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och någon av dem önskar ändring i vårdnaden ska rätten besluta i detta. Vid bedömningen ska rätten fästa särskilt vikt vid föräldrarna förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Frågan om ändring av vårdnaden kan prövas på talan av såväl ena föräldrarna som båda gemensamt, se 5 §. Önskar vårdnadshavare väcka talan om ändring av vårdnaden så tas det upp av rätten i den ort där barnet har sitt hemvist. Om behörig domstol inte finns tas frågan upp av Stockholms tingsrätt, se 17 §.

Utifrån din fråga så framgår det som att barnet och fadern inte har någon form av kontakt i dagsläget. Du har en möjlighet att lämna in en ansökan till rätten i den ort där ni har hemvist. Fadern kommer att kontaktas av rätten för att inge svaromål, och det går inte att genomföra utan att fadern till barnet kontaktas över huvud taget.

Om ni skulle önska at undvika ett domstolsförfarande så är det enligt 6 § möjligt för er som vårdnadshavare att avtala om att vårdnaden ska bli enskild. Avtalet gäller i sådana fall om det är skriftligt och socialnämnden godkänner detta.

Då eran dotter snart är 16 år kommer hänsyn tas till egna vilja vid bedömningen och det som är främst avgörande är vad som kan anses vara bäst för barnet.

Vänlig hälsning,

Linn NybergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000