Kan dödsbodelägarna bli betalningsskyldiga för dödsboets konkurskostnader?

FRÅGA
Hej! Om man ansöker om att sätta dödsboet i konkurs - blir dödsbodelägarna ändå skyldiga att betala juristkostnader för hjälp med bouppteckning eller skrivs även den kostnaden bort?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Din fråga regleras av ärvdabalken (ÄB). Ett dödsbo är en juridisk person som svarar för sina egna tillgångar och skulder. Om dödsboets skulder är större än dess tillgångar, kan dödsboet söka om konkurs; gör ni som dödsbodelägare (enligt 18:1 ÄB) detta, undgår ni personligt betalningsansvar.

Vill ni ansöka om konkurs, gör ni detta till tingsrätten som prövar ansökningen, 2:14 konkurslagen (KonkursL). Ni kan också ansöka om att dödsboet ska förvaltas av boutredningsman (19:1 ÄB). Då ansöker istället boutredningsmannen om konkurs, 19:11 ÄB.

Hoppas att du fick svar på din fråga!


Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (901)
2019-11-29 Är skild make ansvarig för dödsbo?
2019-11-28 Vem ska kallas till bouppteckning?
2019-11-24 Hur fördelas arvet vid laglotter?
2019-11-24 Kan man avsluta konton i ett dödsbo?

Alla besvarade frågor (75291)