Kan dödsbodelägarna bli betalningsskyldiga för dödsboets konkurskostnader?

FRÅGA
Hej! Om man ansöker om att sätta dödsboet i konkurs - blir dödsbodelägarna ändå skyldiga att betala juristkostnader för hjälp med bouppteckning eller skrivs även den kostnaden bort?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Din fråga regleras av ärvdabalken (ÄB). Ett dödsbo är en juridisk person som svarar för sina egna tillgångar och skulder. Om dödsboets skulder är större än dess tillgångar, kan dödsboet söka om konkurs; gör ni som dödsbodelägare (enligt 18:1 ÄB) detta, undgår ni personligt betalningsansvar.

Vill ni ansöka om konkurs, gör ni detta till tingsrätten som prövar ansökningen, 2:14 konkurslagen (KonkursL). Ni kan också ansöka om att dödsboet ska förvaltas av boutredningsman (19:1 ÄB). Då ansöker istället boutredningsmannen om konkurs, 19:11 ÄB.

Hoppas att du fick svar på din fråga!


Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
1HHallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-15 17:38
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (870)
2019-08-19 Arvsrätt - uppdelning
2019-08-17 Min morfar har ett barn sedan tidigare, hur blir det med arvet efter honom?
2019-08-12 Testamente och bouppteckning
2019-08-10 Vad händer med gemensamma lån när en låntagare avlider?

Alla besvarade frågor (72087)