Kan barnets far hindra mig att flytta?

2016-09-21 i Vårdnadstvist
FRÅGA
HejMin pojkes far bor i Motala och jag vill flytta till Linköping(bli sambo).Måste sonens far godkänna att jag flyttar,trots att det inte blir någon förändring med skola eller hans veckor med sonen? Allt kommer vara som vanligt,bara att vi bor i gränsande kommun. Med vänlig hälsning Eva-Lena
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Av din fråga framgår inte huruvida du och sonens far har gemensam vårdnad om sonen eller inte. Jag förutsätter hädanefter att ni har gemensam vårdnad om sonen. I 6 kap. föräldrabalken (FB) regleras frågor som rör vårdnad, boende och umgänge.

Barnets far kan inte hindra dig att flytta till den angränsande kommunen och något formellt godkännande behövs inte. Däremot är det nödvändigt att du och barnets far är överens om sådant som gäller barnets personliga angelägenheter. I6 kap. 11 och 13 §§ FB finns regler som säger att vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. I de fall där föräldrarna har gemensam vårdnad, skall beslut om barnets personliga angelägenheter fattas tillsammans. Endast i undantagsfall får beslut fattas ensamt av den ena vårdnadshavaren. Ju betydelsefullare avgörandet är, desto viktigare är det att båda vårdnadshavarna tar del i beslutet. Angående beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid har uttryckligen föreskrivits, att de inte får fattas av endast den ena vårdnadshavaren annat än om barnets bästa uppenbarligen kräver det. Som exempel har i motiven nämnts frågor som rör barnets skolgång eller bosättning.

Trots att du skriver att din eventuella flytt endast sker till en angränsande kommun och att flytten inte kommer innebär några större förändringar avseende sonens skolgång, eller boende/umgängesveckor med pappan råder jag dig dock ändå till att rådgöra med barnets pappa angående flytten eftersom flytten ändå kan sägas inverka på barnets personliga angelägenheter. Vad jag dock vill klargöra är att barnets svar inte kan hindra dig att flytta och något formellt godkännande krävs inte. Om det pga. flytten däremot uppstår meningsskiljaktigheter mellan dig och barnets far angående sonen finns det möjlighet att upplösa den gemensamma vårdnaden (se 6 kap. 5§ FB eller 6 kap. 6§ FB) alternativt reglera sonens boende och umgänge mellan er föräldrar genom skriftligt avtal (6 kap. 14a§ FB).

Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Lycka till.

Isabel Ekström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (754)
2020-09-15 Kan fadern avsäga sig vårdnaden för vårt barn?
2020-09-15 Beslutsfattande vid gemensam vårdnad och växelvis boende
2020-09-14 Hur kan man ändra vårdnaden för ett barn?
2020-09-14 Ensam eller gemensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (84350)