Kan barnets far hindra mig att flytta?

Hej

Min pojkes far bor i Motala och jag vill flytta till Linköping(bli sambo).

Måste sonens far godkänna att jag flyttar,trots att det inte blir någon förändring med skola eller hans veckor med sonen? Allt kommer vara som vanligt,bara att vi bor i gränsande kommun.

Med vänlig hälsning Eva-Lena

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Av din fråga framgår inte huruvida du och sonens far har gemensam vårdnad om sonen eller inte. Jag förutsätter hädanefter att ni har gemensam vårdnad om sonen. I 6 kap. föräldrabalken (FB) regleras frågor som rör vårdnad, boende och umgänge.

Barnets far kan inte hindra dig att flytta till den angränsande kommunen och något formellt godkännande behövs inte. Däremot är det nödvändigt att du och barnets far är överens om sådant som gäller barnets personliga angelägenheter. I6 kap. 11 och 13 §§ FB finns regler som säger att vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. I de fall där föräldrarna har gemensam vårdnad, skall beslut om barnets personliga angelägenheter fattas tillsammans. Endast i undantagsfall får beslut fattas ensamt av den ena vårdnadshavaren. Ju betydelsefullare avgörandet är, desto viktigare är det att båda vårdnadshavarna tar del i beslutet. Angående beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid har uttryckligen föreskrivits, att de inte får fattas av endast den ena vårdnadshavaren annat än om barnets bästa uppenbarligen kräver det. Som exempel har i motiven nämnts frågor som rör barnets skolgång eller bosättning.

Trots att du skriver att din eventuella flytt endast sker till en angränsande kommun och att flytten inte kommer innebär några större förändringar avseende sonens skolgång, eller boende/umgängesveckor med pappan råder jag dig dock ändå till att rådgöra med barnets pappa angående flytten eftersom flytten ändå kan sägas inverka på barnets personliga angelägenheter. Vad jag dock vill klargöra är att barnets svar inte kan hindra dig att flytta och något formellt godkännande krävs inte. Om det pga. flytten däremot uppstår meningsskiljaktigheter mellan dig och barnets far angående sonen finns det möjlighet att upplösa den gemensamma vårdnaden (se 6 kap. 5§ FB eller 6 kap. 6§ FB) alternativt reglera sonens boende och umgänge mellan er föräldrar genom skriftligt avtal (6 kap. 14a§ FB).

Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Lycka till.

Isabel EkströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000