Jag vill att min sambo får arvet efter mig, hur gör jag?

2017-03-17 i Sambo
FRÅGA
Hej.Vi är sambo med barn i bådas tidigare äktenskap.Bor i villa med 50% ägare båda.Jag vill att min sambo som är 21 år yngre än jag, skall kunna bo kvar och inte betala ut arv till mina barn, före hennes bortgång.Är det möjligt, och hur gör man?Med vänlig hälsningGöran Persson
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Angående villan.

Eftersom att ni är sambos så är sambolagen som tillämplig. Först måste påminnas om att en sambo, till skillnad från en make, inte har någon arvsrätt. Om den ena sambon skulle avlida så kan den kvarlevande sambon begära bodelning enligt 8 § här, denna begäran är en förutsättning för att bodelning ska äga rum. Vid en bodelning så kommer den sambo som bäst behöver bostaden få denna egendom i avräkning på sin lott, under förutsättning att det är skäligt enligt 16 § här. Denna rätt tillfaller vid dödsfall endast den kvarlevande sambon, därav kan inte dina arvingar ställa krav på att överta bostaden eller begära bodelning, 18 § här. Således kommer din sambo få möjlighet att bo kvar i villan vid ett upphörande av samboäktenskapet, dock mot en avräkning på hennes lott av samboegendomen. Denna avräkning innebär att hon löser ut din del av villan. Om hon väljer att inte göra en bodelning så kommer dina 50 % av villan att ingå i din kvarlåtenskap och således fördelas som arv mellan dina arvingar. För att få bo kvar då krävs att hon även här att hon efter en överenskommelse med dödsboet löser ut dödsboet genom att betala värdet av de 50 % av villan.

Om det skulle vara så att du har en önskan att din sambo ska ärva hela villan efter dig och slippa lösa ut dina arvingar är det bästa alternativet att upprätta ett testamente. Testamente är ett sätt att ersätta den lagstadgade arvsordningen dvs. du kan genom ett testamente själv välja vilka personer som ska ärva dig.

Arv till dina barn

Dina barn är enligt 2 kap 1 § ärvdabalken dina närmaste arvingar (bröstarvingar). Arvet ska delas lika mellan barnen dvs. om du har 3 barn kommer ditt arv att delas i 3 lika stora lotter. Denna lott kallas för arvslott och är en del av den lagstadgade arvsordningen vilket innebär att det är så din kvarlåtenskap kommer att fördelas om det inte finns något testamente. Om du istället väljer att upprätta ett testamente kan du själv förfoga över din kvarlåtenskap genom att t.ex. skriva att din sambo ska ärva all din egendom och att dina barn ärver kvarstående delen av din egendom efter hennes bortgång. Dock har dina barn alltid, oavsett testamentets innehåll, rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten enligt 7 kap 1 § ärvdabalken, här. Detta innebär att om dina barn vill så kan de klandra ditt testamente och få ut sin laglott i alla fall.

Upprättande av testamente

Det kan vara bra att ta hjälp av en jurist för att upprätta ett testamente, detta för att minska risken av felformuleringar av testamentet som kan leda till feltolkning av testamentet. Reglerna kring hur ett testamente ska upprättas finns i 10 kap ärvdabalken, här, och det är viktigt att detta följs eftersom det annars kan föreligga formfel som gör testamentet ogiltigt.

Ett annat alternativ skulle vara att ni gifter er, då skulle din sambo få arvsrätt och dina barn kan då välja att avstå från sin arvslott tills det att även hon avlider.

Sammanfattningsvis, för att försäkra dig om att ditt arv fördelas på det sätt du vill kan du upprätta ett testamente.

Hoppas att du har fått svar på din fråga,

Med vänliga hälsningar

Sara Ellefors
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (500)
2021-09-07 Skillnaden mellan arvsrätten för gifta och sambos
2021-08-20 Räknas gåva till sambo som förskott på arv?
2021-08-17 Vem ärver i ett samboförhållande?
2021-08-14 Kan min pappas partner med stöd av sambolagen göra anspråk på hans bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (95746)