Innebär en gallring av belastningsregistret att ingen kan ta del av domen längre?

FRÅGA
Hej. Kan någon myndighet eller privatperson se dina tidigare domar, som har gallrats bort från belastningsregistret, i någon form av register? Om man exempelvis vill jobba inom försvarsmakten och man har en dom som har gallrats bort från belastningsregistret, kan försvarsmakten fortfarande se denna dom? Hur i sådant fall. Tack på förhand.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga, undrar du om gallringen av belastningsregistret även medför att domen "försvinner" ur systemet.

Domen blir en allmän handling

En del av att vi lever i en demokrati, avser rätten att ta del av allmänna handlingar vilket följer av vår grundlag tryckfrihetsförordningen (TF). Definitionen av en allmän handling är att det avser en framställning i skrift, bild eller upptagning som enbart kan läsas, avlyssnas eller uppfattas med hjälp av tekniska hjälpmedel som förvaras, upprättas eller anses inkommen hos en myndighet (2 kap. 3 och 4 §§ TF). En dom blir därmed en allmän handling då den upprättats hos domstolen. Domen anses som allmän i och med att den expedierats enligt 2 kap. 10 § TF. Definitionen av expediering är inte lagreglerad men kan förklaras som att handlingen blir offentlig när den skickas till en enskild eller till en annan myndighet eller att den hålls tillgänglig hos myndigheten för avhämtning.

Rätten att ta del av allmänna handlingar begränsas genom offentlighets- och sekretesslagen vilket innebär att vissa känsliga uppgifter i en dom inte blir offentliga.

För att anknyta till din fråga så utgör en dom en allmän handling som allmänheten har en grundlagsskyddad rättighet att ta del av. Försvarsmakten kan därför vända sig till domstolen för att begära ut domen.

Hur länge sparas allmänna handlingar?

Det finns ingen lagstadgad skyldighet för hur länge myndigheter ska spara allmänna handlingar. Arkivlagen anger i 3 § som huvudregel att myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar. Myndigheterna sköter sin egna arkivvård och kan under vissa förutsättningar gallra arkivet, men det arkivmaterial som återstår ska kunna tillgodose rätten att bl.a. ta del av allmänna handlingar.

Som svar på din fråga, utgör domen en allmän handling som allmänheten har rätt att ta del av. Denna arkiveras hos domstolen för att bevaras och vårdas så rätten att ta del av allmänna handlingar tillgodoses. Försvarsmakten kommer alltså fortfarande att kunna ta del av domen genom att begära ut den från domstolen som förvarar den, även om den gallrats från belastningsregistret.

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Malin Hedlund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (336)
2021-04-14 Får skolan lämna ut mina betyg om någon begär det?
2021-04-11 Kan jag begära ut anteckningar från rättegång?
2021-04-08 Var kan man undersöka om någon har körkort?
2021-04-07 Offentlighetsprincipen och statliga bolag

Alla besvarade frågor (91196)