Ingått äktenskap utomlands - vill gifta om sig i Sverige

FRÅGA
Jag gjorde något så knäppt som att gifta mig med en amerikan i somras på min resa i USA. Står inte som registerad gift i Sverige och har inga planer på att söka Greencard eller flytta till USA. Vill så småningom gifta mig med min sambo i Sverige och undrar om det gör något att jag är gift i USA? Hur går jag tillväga? Min "make" i USA är ganska arg och har blockat mig samt sagt upp kontakten med mig. Amerikanska ambassaden kan inte hjälpa mig, kan ni?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I Sverige föreligger äktenskapshinder enligt 2 kap 4 § Äktenskapsbalken (ÄktB) om en person redan är gift, se här. Knäckfrågan är därför om det i utomlandet ingångna äktenskapet är gällande här i Sverige, dvs om äktenskapet kan erkännas i Sverige.

Huvudregeln är att en utländsk vigsel är giltig i Sverige om den är giltig i den stat äktenskapet ingicks enligt 1 kap 7 § 1 st 1 p i lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL), se här.

Av 1 kap 7 § 2 st IÄL framgår att även i annat fall än vad som avses i första st ska äktenskap som ingåtts utom riket anses giltigt till formen, om det är giltigt i den eller de stater där makarna var medborgare eller hade hemvist.

Det finns dock en regel i 1 kap 8a § 1 st IÄL som säger att en utländsk vigsel inte ska erkännas i Sverige om äktenskapsförhinder förelåg enligt svensk rätt och minst en av parterna var svensk medborgare eller hade svensk hemvist. Som äktenskapshinder kan vara att någon av er är minderårig, dvs under 18 år eller att någon av er redan var gifta eller om äktenskapet ingicks mot den ena personens egna vilja.

Med det sagda ovan innebär detta att om äktenskapet är giltigt enligt amerikansk lag samt svensk lag så ska äktenskapet även gälla här i Sverige. Du måste alltså ansöka om äktenskapsskillnad för att kunna gifta om dig. Enligt 3 kap 2 § IÄL kan du väcka talan om äktenskapsskillnad i svensk domstol förutsatt att du bott här i minst ett år.

Hoppas mitt svar hjälpte dig, återkom gärna om det är något mer du undrar över!

Med vänliga hälsningar,

Mathilda Rova
Fick du svar på din fråga?