Ingår fastigheten i beräkningen av barnens laglott?

2019-05-31 i Laglott
FRÅGA
Vi är gifta och har inbördes testamente där vi ärver varandra. Min fru har en fastighet utomlands som hon fick som gåva av mig innan vi gifte oss. I gåvobrevet står att fastigheten är hennes enskilda egendom. Om jag går bort före min fru, räknas fastigheten som giftorättsgods och kommer att beräknas som tillgång till laglotterna.Jag har 5 barn från tidigare förhållanden och min fru har 2 från tidigare förhållanden.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Jag tolkar din fråga som att du vill veta om fastigheten är giftorättsgods och om den ska ingå i beräkningen av laglotten. Reglering finns därför i Äktenskapsbalken (ÄktB) och i Ärvdabalken (ÄB).

När någon dör ska en bodelning ske. Vid en bodelning ska all egendom som den avlidna och den (eventuella) efterlevande maken har (makarnas egendom det vill säga) värderas, räknas samman och hälften delas mellan makarna. Den delen som den avlidna får och eventuell enskild egendom kommer att utgöra den avlidnes kvarlåtenskap, som ska fördelas på arvingarna. (9 kap. 1 och 2 § ÄktB, 10 kap. 1 § ÄktB och 11 kap. 1 och 3 § ÄktB).

I bodelningen ska bara giftorättsgods ingå. Giftorättsgods är egendom som inte är enskild egendom. Enskild egendom är egendom som på något sätts har gjort till just enskild egendom. Ett av de sätten är att ge egendom i gåva med villkoret att det ska vara enskild egendom. Vilket är det du har gjort genom gåvobrevet när fastigheten givits, vilket också gjordes innan du och din make var gifta bör gåvan fortfarande vara enskild egendom. Därför kommer fastigheten vid bodelningen att klassificeras som enskild egendom och därmed inte ingå. Hela fastighetens värde (och troligtvis även det fysiska huset) kommer tillfalla din fru och inte tas upp i bodelningen. (7 kap. 1 och 2 § ÄktB).

Eftersom fastigheten inte ingår i bodelningen, ingår inte heller delar av värdet av fastigheten i din del av bodelningen. Din del av bodelningen och eventuell enskild egendom blir din kvarlåtenskap. Laglotten är halva arvslotten. Arvslotten är kvarlåtenskapen delat med antalet arvingar. Vilket innebär att fastighetens värde inte kommer vara en tillgång, tas med i beräkningen, av laglotten eftersom värdet av fastigheten inte räknas med i din kvarlåtenskap. (2 kap. 1 § ÄB, 3 kap. 1 § ÄB och 7 kap. ÄB).

Värdet av huset, eftersom det i sin helhet tillfaller din fru i bodelningen, kommer dock att vara med i din frus kvarlåtenskap. Vilket innebär att värdet av huset kommer finnas i beäkningen av laglotten som din frus barn har rätt till när hon dör.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia Wedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (748)
2020-07-31 Arv - biologiska föräldrar som inte varit delaktiga i barns liv.
2020-07-13 Hur mycket får särkullbarnen om de begär sin laglott?
2020-07-03 Är ett testamente som ger ensambarn 25 % av arvet giltigt?
2020-06-30 Har jag rätt att ärva min portugisiska far?

Alla besvarade frågor (82646)