FrågaASSOCIATIONSRÄTTFöreningar 20/06/2021

I en bostadsrättsförening får styrelsen rösta på sig själv vid omval på stämman?

I en bostadsrättsförening får styrelsen rösta på sig själv vid omval på stämman?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att föreningen i fråga är en ekonomisk förening. I sådana fall är lagen om ekonomiska föreningar (FL) tillämplig. På en föreningsstämma får en medlem inte själv eller genom ombud rösta på sig själv vid omval (6 kap. 37 § FL). Detta innebär att en medlem som är styrelseledamot inte får rösta i frågor som befriar hen från skyldigheten att exempelvis betala medlemsavgift och delta i arbetsdagar. Man menar att medlemmen i sådana situationer är jäv och därav inte behörig att rösta i frågan. Om styrelseledamöterna inte är medlemmar så är de ändå jäviga då beslutet kan ses som ett avtal mellan styrelseledamöterna och föreningen om att befria de från vissa skyldigheter. I ett sådant fall får de inte heller delta i beslutet se (7 kap. 23 § FL).

Skriv gärna igen om du har fler frågor!

Vänligen,

Gabriella Zako

Gabriella ZakoRådgivare