FrågaAVTALSRÄTTGåva31/01/2021

Hur upprättar vi ett gåvobrev för att undvika framtida konflikter?

Vår pappa ska föra över fonder till mig, min bror och våra söner och vi vill skriva gåvobrev eftersom gåvan ska vara enskild egendom och inte anses som förskott på arv.

Vad vi har kunnat läsa oss till, så behövs gåvobrevet inte bevittnas, eller registreras någonstans.

Vår fråga om det är juridiskt bindande vid skilsmässa eller arvsskifte utan underskrift, eller om ni har någon rekommendation för hur gåvobrev ska upprättas för att undvika framtida diskussioner och konfliker.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Först och främst har gåvobrevet som du konstaterat inga särskilda formaliakrav. Det innebär att även ett gåvobrev utan underskrifter kan göras gällande. Bättre är dock att se till att upprätta ett tydligt gåvobrev med underskrifter.

En god idé kan också vara att skriva med villkoret att fonderna och även eventuell avkastning ska vara så som mottagarens enskilda egendom, om det är tanken.

Det är då viktigt att ni är noggranna med vad som faktiskt ska utgöra den enskilda egendomen. Eftersom det rör sig om fonder kan det vara bra att specificera och till exempel skriva till att även

- avkastning från den enskilda egendomen ska vara *namnet på mottagaren*s enskilda egendom

och eventuellt

- egendom som träder i enskilds egendoms ställe ska vara *namnet på mottagaren*s enskilda egendom.


Som du redan konstaterat behöver ett gåvobrev inte bevittnas för att vara gällande, dock kan det vara bra ur bevishänseende för att undvika konflikter. Det jag kan tänka mig bör framgå av gåvobrevet för att ni ska vara på den säkra sidan avseende framtida oklarheter är vad gåvan avser, hur och när gåvan överlämnas, vem som är gåvogivare och vem som är gåvotagare (med underskrifter), om gåvan har några villkor (t.ex. att det ska vara gåvotagarens enskilda egendom).

Det kan även vara fördelaktigt att ha opartiska vittnen som skriver under gåvobrevet för att begränsa utomståendes möjlighet att kunna hävda att gåvan är ogiltig eller liknande.

Sammanfattningsvis är det viktigt att gåvobrevet formuleras så tydligt som möjligt för att undvika att innehållet feltolkas. Jag rekommenderar er därför att kontakta en jurist för hjälp med att upprätta gåvobrevet. Ni kan boka tid hos en jurist på Lawline här.

Jag hoppas ni fått svar på era frågor.

Vänligen,

Maya HempelRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning