Hur stor blir arvslotten och laglotten?

2019-07-29 i Laglott
FRÅGA
Min sambo har avlidit. Hon hade 2 barn sen tidigare inga gemensamma.Hennes tillgångar är ca 4000000.Hon har testamenterat all kvarlåtenskaptill mig. Ett av barnen accepterar, medan ett vill ha ut sin laglott. Ärver jag 50% och barnen 25% vardera.Fråga. Hur mycket är laglotten i detta fall, hur mycket är arvslotten.M.V.H. Orolig
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Alla barn är så kallade bröstarvingar till sina föräldrar, vilket innebär att de har rätt till en laglott var som är lika stor. Är det två barn kommer de att få varsin lika stor del av förälderns kvarlåtenskap, den delas då på två (2 kap. 1 § 2 st. ÄB). Däremot kan arvslotten inskränkas genom testamente (7 kap. 1 § ÄB), dock har barn alltid rätt till sin laglott vilken är hälften av arvslotten denne är berättigad genom lag. Är arvslotten 100 000 kr exempelvis, blir laglotten 25 000 kr.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Melinda Roos
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (674)
2019-10-09 Är det möjligt att förändra laglottens storlek?
2019-10-03 Möjlighet att göra ett av tre barn arvlöst
2019-09-29 Bröstarvinges rätt till laglott
2019-09-01 Är det värt att undersöka om det finns tillgångar att ärva efter våra far trots testamente och äktenskapsförord?

Alla besvarade frågor (73748)