FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt30/11/2017

Hur ska sambos lösa vårdnad, boende och umgänge för ungt barn efter separation?

Om jag och min sambo separerar med en 9 mån dotter, kan det då bli som så att hon bor med honom bara?

Jag har två barn sedan innan som bor hos oss varannan vecka. Jag kommer när F-ledigheten är slut ha tagit 4/5 av ledigheten. Mina barn kommer inte att träffa sin syster alls om vår dotter skulle bo med honom.

Jag frågar då min sambo inte vill längre. Han kommer aldrig ge sig ang att vår dotter ska bo med honom. En bebis är ju för liten för att bo växelvis.

Jag frågar för att jag är väldigt orolig att förlora min dotter. Jag har fött henne, ammat henne och tagit största delen av ledigheten. Min sambo är dessutom borta ofta och behöver då barnvakt till vår dotter.

Hur ser en domstol på detta?


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För varje beslut som fattas kring vårdnad, boende och umgänge kopplat till barn, ska det som är bäst för barnet vara avgörande, 6 kap. 2 a § Föräldrabalken (FB).

Vårdnad
Jag utgår från att ni i dagsläget har gemensam vårdnad om er dotter. Separationen kommer inte att förändra detta, utan det krävs att någon av föräldrarna väcker talan om ändring i vårdnaden för att någon ändring av detta ska bli aktuellt. Som huvudregel brukar gemensam vårdnad anses vara det bästa för barnet för att barnet naturligt ska kunna träffa båda sina föräldrar. Om det inte finns omständigheter som talar för att gemensam vårdnad inte är bra för ert barn, där bland annat er samarbetsförmåga bedöms samt förmågan att tillgodose barnets behov, bör du inte behöva oroa dig för att vårdnaden ska ändras (6 kap. 3-5 §§ FB).

Boende
Gällande boendet så är barnet, precis som du säger, för litet för att bo växelvis. Barn i ung ålder är i särskilt stort behov av kontinuitet, stabilitet och trygghet. Man brukar säga att det är lämpligt att efter tre år överväga växelvis boende, innan dess bör barnet bo stadigvarande med en förälder. Just med tanke på behovet av kontinuitet och trygghet skulle jag inte bedöma det som troligt att din sambo ska ha er dotter boende hos sig stadigvarande, eftersom du beskriver att han är borta ofta och får lösa situationen med barnvakt. Detta är dock en individuell bedömning från fall till fall, men avsaknaden av stabilitet talar mot att barnet skulle bo med din sambo, 6 kap. 14 a § FB.

Umgänge
Båda föräldrarna har som utgångspunkt rätt till umgänge med barnet (oavsett om ni har gemensam vårdnad eller om du är ensam vårdnadshavare) just eftersom ni är barnets föräldrar, 6 kap. 15 § stycke 1 FB. En god och nära kontakt med båda föräldrarna anses som utgångspunkt vara det bästa för barnet (6 kap. 1 § FB), men beroende på omständigheterna i just ert enskilda fall är det inte säkert att det är bäst för just ert barn. Jag saknar dock omständigheter för att kunna avgöra det vidare, men generellt brukar umgänge med båda föräldrarna anses vara viktigt och betydande för barnet.

Som riktlinjer för umgänget utifrån åldern på ert barn bör man dock, som tidigare nämnt, ta hänsyn till barnets behov av trygghet och stabilitet, som är extra stort då barnet är ungt. Innan barnet har fyllt tre år brukar man dock avråda växelvis boende eller allt för mycket förändring kring umgänge och förflyttningar för barnet, för att barnet ska få den stabilitet och trygghet som det behöver. Man brukar dock även säga att vardagsumgänge är viktigt för barnet och föräldern. Alltså bör umgänget utformas så att din sambo har möjlighet att exempelvis få vara en del av vissa vardagsrutiner. Det är dock svårt att säga exakt hur umgänget ska komma att se ut i just ditt fall då det görs en specifik bedömning för varje enskilt fall utifrån vad som är bäst för just ditt barn.

Det som kan vara viktigt för er att tänka på, oavsett hur utfallet blir, är att ni båda har ett gemensamt ansvar som föräldrar för att barnets behov av umgänge tillgodoses, där föräldern som bor stadigvarande med barnet även har en skyldighet att upplysa den andra föräldern om uppgifter som kan främja umgänget, 6 kap. 15 § FB. Om en förälder motverkar umgänge kan vårdnaden komma att ändras för barnet.

Hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Vänliga hälsningar

Josefine BjörlingRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”