FrågaAVTALSRÄTTGåva31/03/2022

Hur ska man gå tillväga för att lämna över ett arv från en vän till sitt barn?

Min pappa ska snart få ta del av ett arv från en vän/ej familj som gått bort. Pappa önskar nu lämna över arvet till mig, hans dotter. Vilket slags dokument behövs, ska han skriva på något eller hur går man tillväga.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det lättaste sättet att lämna över arvet till dig från din pappa är troligen genom en gåva efter att din pappa mottagit arvet. Regler angående gåvor finns i Gåvolagen.

Krävs något dokument eller underskrift för en gåva?

Huvudregeln är att en gåva anses vara bindande när den fullbordad, dvs när pengarna överförs och byter ägare (1 § Gåvolagen). Jag kommer förutsätta att arvet enbart utgörs av pengar, dvs lös egendom. För gåva av lös egendom så krävs det inte att ett gåvobrev upprättas, men det är vanligt att så sker för större summor av pengar. Det kan vara en bra säkerhet för dig som mottagare för att undvika framtida tvister som exempel. Ett gåvobrev kan även vara bra för att skriva in vissa andra villkor om det önskas. Detta kan t.ex vara att gåvan inte ska utgöra förskott på arv och/eller att gåvan ska utgöra enskild egendom. Vad detta innebär kommer jag gå igenom nedan om du är intresserad. Först kommer jag ge ett exempel på vad ett gåvobrev bör innehålla för information för att anses vara korrekt utformat.

Vad bör ett gåvobrev innehålla?

- Vem som är givare
- Vem som är mottagare
- Noggrann beskrivning av egendomen (belopp etc)
- Överlåtelseförklaring
- Villkor för överlåtelse (tex att gåvan ska utgöra enskild egendom)
- Underskrift för bägge parter
- Ort och datum

Vad innebär förskott på arv?

Huvudregeln är att alla gåvor som ges från en förälder till dennes barn ska utgöra ett förskott på arv (6 kap. 1 § Ärvdabalken). Detta innebär att det kommer påverka storleken av det framtida arvet som ska tillfalla dig, då du redan ansetts fått ut en del av detta i förskott. Det framgår av samma paragraf att så inte ska vara fallet om annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Därmed så bör ni skriva in i gåvobrevet att gåvan inte ska anses utgöra förskott på arv om ni inte vill att den ska anses som det.

Vad innebär enskild egendom?

Om du i framtiden skulle vara gift och giftermålet skulle ta slut så ska en bodelning ske. Vid en bodelning så ska giftorättsgods ingå i det som delas (10 kap. 1 § Äktenskapsbalken). En makes egendom ska som utgångspunkt anses vara giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Enskild egendom kan vara en mottagen gåva om det framgår att gåvan ska vara den mottagande makens enskilda egendom (7 kap. 2 § 1 stycket Äktenskapsbalken). Därmed så bör ni även skriva in detta i gåvobrevet om ni vill att gåvan ska anses utgöra enskild egendom för att kunna undanta den från en eventuell bodelning.

Avslutningsvis

Det krävs inte ett gåvobrev för att ge en gåva som enbart består av pengar (lös egendom). Det är dock en stor fördel, både för att undvika framtida tvister men även för att kunna föra in andra villkor kopplade till gåvan. Ovan så finns även information om vad ett gåvobrev bör innehålla. Jag kan slutligen tipsa om att vi på Lawline även kan hjälpa till att upprätta ett korrekt gåvobrev till fast pris, mer information om det hittar du här.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

William TinnbergRådgivare
Hittade du inte det du sökte?