Hur säkrar man egendom från bodelning?

FRÅGA
Hej! Jag undrar om bodelning. På vilket sätt kan säkra dem saker man vill behålla vid eventuellt skilsmässa? T.ex. om man har en summa pengar, lägenhet osv, som man inte vill dela med andra personen vid eventuell skilsmässa? Tack i förhand
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En bodelning kan ske både mellan sambor och mellan makar, och i din fråga framgår det inte om det handlar om samboskap eller äktenskap. Jag kommer därför förklara hur det ligger till i båda fallen när man vill undanta viss eller all egendom från bodelning.

Äktenskapsförord för makar

Den som ska gifta sig eller redan är gift, kan säkra sin egendom från bodelning genom att skriva ett så kallat äktenskapsförord (7 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Äktenskapsförordet är en skriftlig överenskommelse mellan makarna (eller blivande makarna) att den egendom som sägs i förordet inte ska ingå i en framtida bodelning. Det går både att bestämma om egendom som man redan äger, och egendom som man kan komma att få under äktenskapet. Den egendom som man vill säkra från bodelning ska man anteckna som enskild egendom. Enskild egendom ingår alltså inte i bodelningen (10 kap. 1 § Äktenskapsbalken). T.ex. "Den röda bilen med registreringsnummer ABC123 ska bli Make A:s enskilda egendom".

Ett äktenskapsförord måste upprättas skriftligen, dateras och undertecknas av båda makarna (eller blivande makarna) (7 kap. 3 § andra stycket Äktenskapsbalken). Därefter ska det registreras hos Skatteverket. Om äktenskapsförordet skrivs innan äktenskapet ingås så ska det skickas in till Skatteverket senast en månad innan äktenskapet ingås, för att gälla från äktenskapets dag ett. I annat fall gäller äktenskapsförord från den dag det registreras hos Skatteverket.

Skatteverkets hemsida hittar du här!

Samboavtal för sambor

Också den som är sambo, eller den som ska ingå samboförhållande med någon, kan undanta egendom från en framtida bodelning. Detta gör man genom att skriva ett samboavtal. Det kan vara bra att känna till att man vid ett samboförhållandes upphörande inte delar upp all egendom oavsett (vilket är huvudregeln i äktenskap). Endast det gemensamma bohaget och den gemensamma bostaden (om det förvärvats för gemensamt bruk) delas upp om ett samboförhållande upphör (3 § sambolagen). Det är först om man vill undanta detta från bodelning som man alltså bör skriva ett samboavtal.

Samboavtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda samborna (eller de blivande samborna). I avtalet preciserar man helt enkelt vilken egendom man inte vill ska ingå i en framtida bodelning. Man kan också komma överens om att någon bodelning inte ska ske alls vid förhållandets upphörande. Då behåller vardera sambo det som den äger efter förhållandets upphörande (9 § sambolagen).

Vi kan hjälpa dig i båda fallen!

Oavsett om du är gift eller sambo, eller om du planerar att ingå något sådant förhållande, kan vi hjälpa dig att upprätta ett korrekt äktenskapsförord/samboavtal. Detta kan du göra mot ett fastpris på https://lawline.se/fixed_price. Jag hoppas att du har fått den hjälp du sökte.

Allt gott,

Ludwig Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1288)
2022-01-13 Avtala bort giftorätten
2022-01-10 Kan man köpa en lägenhet utan att få godkännande från sin man?
2021-12-31 Hur gifter man sig i Sverige?
2021-12-27 Kan min make vid äktenskapsskillnad få rätt till huset som är min enskilda egendom?

Alla besvarade frågor (98575)