Hur påverkar ditt belastningsregister dina möjligheter att bli anställd?

2020-06-09 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
hej jag har sökt jobb på akut psykiatrin och de inväntar svar från polisens register, jag har tidigare blivit dömd flrbedregeri på nätet och ställd detta är typ 8 år sen kommer det påverka mig att få anställnkng????
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du för åtta år sedan blev dömd för bedrägeri av normalgraden.

Belastningsregistret är ett digitalt register som förs av Polismyndigheten, vilket framgår av 1 § lag om belastningsregister.

Varför registreras en uppgift i belastningsregistret?

Om du genom dom har ålagts påföljd för brott kommer denna uppgift att registreras i ditt belastningsregister, vilket anges i 3 § första punkten lag om belastningsregister.

Hur påverkar detta din möjlighet att få jobbet?

Om du dömdes till fängelse för brottet försvinner uppgiften från ditt belastningsregister tio år efter din frigivning. Om du däremot dömdes till böter försvinner uppgiften fem år efter domen. Denna information återfinns i 9 § lag om belastningsregister.

Detta innebär att om du dömdes till böter så kommer inte uppgiften att finnas kvar i ditt belastningsregister. Om du däremot dömdes till fängelse så finns uppgiften fortfarande kvar i ditt belastningsregister. Detta innebär inte att arbetsgivaren är skyldig att avslå din ansökan. Däremot kan arbetsgivaren beakta faktumet att du tidigare är dömd för bedrägeri när denne väljer ifall du ska anställas eller inte. Syftet med belastningsregistret är visserligen inte att en arbetsgivare ska kunna använda detta som ett medel för att gallra kandidater, däremot har belastningsregistret i praktiken fått denna funktion. Bara faktumet att du förekommer i belastningsregistret innebär dock inte att du direkt kommer att nekas anställningen på grund av detta. Det finns alltid en möjlighet att den typ av brott du dömdes enligt rekryteraren inte är av en sådan typ att den bör påverka dina möjligheter att utföra arbetet hos akutpsykiatrin.

Vänliga hälsningar,

Aras Tofek
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1751)
2020-08-12 Är vår ideella förening skyldiga att följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter?
2020-07-31 Vad kan man göra om en kollega inte jobbar, och chefen inte gör något åt saken?
2020-07-28 Hur får jag min lön när jag inte skrev ett avtal?
2020-07-20 Fråga om dygnsvila

Alla besvarade frågor (82781)