Hur mycket får en arbetsgivare ändra arbetsuppgifterna?

2019-02-02 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag har en anställning som badmästare/ simlärare. Sedan fick min chef för sig att jag skulle utbilda mig till Förstahjälpen och HLR instruktör för att kunna hålla utbildningar för kommunanställda. Vilket jag gjorde under min mammaledighet. När jag kom tillbaka så fick jag gå dagtid ( förut så jobbade jag dag/ kväll och helg) och ha utbildningar och en del pappersarbete. Men hon vägrar att skriva om mitt anställningsavtal och höja upp min lön. Nu har jag jobbat ca 6 månader som föreläsare. Hur länge och hur mycket får en chef ändra arbetsuppgifterna för en anställd? Innan dom måste skriva om anställningsavtalet.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arbetsgivarens arbetsledningsrätt

Utgångspunkten är att arbetsgivaren har arbetsledningsrätt d.v.s. rätt att leda och fördela arbetet samt omplacera arbetstagare. Arbetsledningsrätten regleras inte i någon lag utan är en allmän regel. Arbetsledningsrätten innebär att arbetsgivaren kan ändra en anställds arbetsuppgifter och då ska arbetstagaren följa arbetsgivarens instruktioner.

Arbetsledningsrätten är omfattande och arbetstagaren är skyldig att utföra allt sådant arbete för arbetsgivarens räkning som står i naturligt samband med dennes verksamhet och kan anses falla inom ramen för arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer (AD 1929 nr 29).

Hur mycket får en arbetsgivare ändra arbetstagarens uppgifter?

Arbetstagaren är skyldig att utföra de arbetsuppgifter som regleras i anställningsavtalet. Arbetstagaren måste ha tillräckliga yrkeskvalifikationer för sina arbetsuppgifter. Arbetsgivaren får inte heller omplacera arbetstagaren om omplaceringen medför ingripande verkningar för arbetstagaren att åtgärden är jämförbar med en uppsägning eller en nyanställning.

Sammanfattningsvis får ändringen av arbetsuppgifterna inte vara så pass omfattande att det kan anses vara en annan anställning.

Hur du kan gå vidare

Jag skulle råda dig att kontakta din fackförening. Du har också en möjlighet att begära ett skriftligt anställningsavtal där det står vilka arbetsuppgifter som ingår i din anställning.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Tina Hashem
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1572)
2019-05-15 Kan man få ett jobb om man är registrerad i belastningsregistret?
2019-05-13 Är min arbetsgivare skyldig att ändra mitt schema?
2019-05-11 Muntligt eller skriftligt anställningsavtal?
2019-05-11 Uppdatering av anställningsavtal

Alla besvarade frågor (69283)