Hur länge finns domen kvar i belastningsregistret? Hur påverkas gallringstiden om jag begår fler brott?

2020-12-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej!Hur länge sitter min dom kvar i belastningsregistret?Dom: Narkotikasmuggling, 3 § 1ST och 6 § 1 ST lagen (2000:1225)Domslut: Villkorlig dom, dagsböter 30 å femtio kronor.Nu har jag fått en ordningsbot för hastighetsöverträdelse innan preskriptionstiden gått ut, vad händer då med belastningsregister angående den första domen? Påverkar ordningsboten preskriptionstiden?Blir det förlängning?Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Lag (1998:620) om belastningsregister, nedan kallad LBR.

Eftersom du har dömts till villkorlig dom så försvinner domen ur belastningsregistret 10 år efter att du fått domen (17 § fjärde punkten LBR). Detta gäller förutsatt att du var över 18 år vid tidpunkten för brottet. Var du under 18 år då brottet begicks försvinner domen ur belastningsregistret redan efter fem år. Att domen försvinner ur belastningsregistret benämns i lagen som "gallring".

Att du fått en ordningsbot (böter) innan dessa 10 år (eller fem år) har gått påverkar inte den första domens gallringstid (18 § första stycket LBR). Din första dom kommer fortfarande att försvinna ur belastningsregistret 10 år (eller fem år) efter domen kom och ordningsboten kommer försvinna ur belastningsregistret efter fem år räknat från den dag då fick ordningsboten (17 § nionde punkten LBR).

Sammanfattning

Din dom för narkotikasmuggling finns kvar i belastningsregistret i tio år (alternativt fem år om du var under 18 år då brottet begicks). Ordningsboten för fortkörning finns kvar i belastningsregistret i fem år. Eftersom ordningsboten endast är böter så påverkas inte gallringstiden för din första dom, det blir alltså ingen förlängning.

Hoppas du fått svar på din fråga! Vid fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline.

Mvh

Sanna Wall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2592)
2021-04-16 Kan jag byta mitt målsägandebiträde?
2021-04-14 Får studentfest anordnas under covid-19?
2021-04-12 Hur får jag reda på vilken anstalt min son avtjänar sitt straff på?
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens

Alla besvarade frågor (91353)