FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt31/12/2020

Hur länge finns domen kvar i belastningsregistret? Hur påverkas gallringstiden om jag begår fler brott?

Hej!

Hur länge sitter min dom kvar i belastningsregistret?

Dom: Narkotikasmuggling, 3 § 1ST och 6 § 1 ST lagen (2000:1225)

Domslut: Villkorlig dom, dagsböter 30 å femtio kronor.

Nu har jag fått en ordningsbot för hastighetsöverträdelse innan preskriptionstiden gått ut, vad händer då med belastningsregister angående den första domen? Påverkar ordningsboten preskriptionstiden?

Blir det förlängning?

Med vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Lag (1998:620) om belastningsregister, nedan kallad LBR.

Eftersom du har dömts till villkorlig dom så försvinner domen ur belastningsregistret 10 år efter att du fått domen (17 § fjärde punkten LBR). Detta gäller förutsatt att du var över 18 år vid tidpunkten för brottet. Var du under 18 år då brottet begicks försvinner domen ur belastningsregistret redan efter fem år. Att domen försvinner ur belastningsregistret benämns i lagen som "gallring".

Att du fått en ordningsbot (böter) innan dessa 10 år (eller fem år) har gått påverkar inte den första domens gallringstid (18 § första stycket LBR). Din första dom kommer fortfarande att försvinna ur belastningsregistret 10 år (eller fem år) efter domen kom och ordningsboten kommer försvinna ur belastningsregistret efter fem år räknat från den dag då fick ordningsboten (17 § nionde punkten LBR).

Sammanfattning

Din dom för narkotikasmuggling finns kvar i belastningsregistret i tio år (alternativt fem år om du var under 18 år då brottet begicks). Ordningsboten för fortkörning finns kvar i belastningsregistret i fem år. Eftersom ordningsboten endast är böter så påverkas inte gallringstiden för din första dom, det blir alltså ingen förlängning.

Hoppas du fått svar på din fråga! Vid fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline.

Mvh

Sanna WallRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo