Hur lång tid kan det ta att få beslut prövat av myndighet?

2021-02-26 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej jag har begärt ut en förundersökning men fick till svar att den var under sekretess och att jag kunde pröva det beslutet vilket jag gjorde. Hur lång tid kan det ta?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tyvärr finns det inget exakt svar på din fråga då det inte finns någon exakt tidsgräns som myndigheten har att förhålla sig till. Dock är utgångspunkten för all myndighetsutövning, inklusive denna prövning, att ärenden ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt med beaktande av rättssäkerheten enligt 9 § förvaltningslagen. Myndigheter har ofta inre målsättningar men det finns alltså ingen lagstadgad gräns för hur lång tid handläggningar får ta gällande ett fall som detta. Det finns endast ett krav på att handläggning ska ske så skyndsamt som möjligt utifrån förhållandena i det specifika fallet.

Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga samt att du snabbt får svar gällande förundersökningen!

Vänligen,

Frida Deivard
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (685)
2021-10-15 Utgör min alzheimer tillräckliga skäl för en körkortsåterkallelse?
2021-10-10 Vart ska avvikande meningar enligt 30 § andra stycket förvaltningslagen antecknas?
2021-10-03 När börjar ett kommunalt beslut gälla/verkställas?
2021-09-29 Fråga om orosanmälan vid dopingbrott

Alla besvarade frågor (96613)