FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente21/02/2020

Hur kan jag överföra viss egendom till någon annan efter jag går bort?

Hej

Jag och killen köpte bil, han står på lånet och jag på bilen. (Han har ingen körkort)

Kan vi skriva ett eget kontrakt mellan oss ifall jag skulle gå bort el liknande för att säkerställa att han kan isånt fall sälja bilen och lägga in de pengarna i lånet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du är osäker på om din kille kan sälja bilen ifall du står på den och isåfall hur du kan överföra äganderätten till bilen på din kille om du skulle gå bort så att han kan sälja den och finansiera lånet. I och med att du benämner din partner som "kille" så utgår jag från att ni inte är gifta.

För att besvara din fråga så ska jag gå in på hur äganderätt kan överföras samt vad som sker med din egendom om du går bort. Avslutningsvis lämnar jag lite allmäna råd kring hur ni kan reglera situationen mellan er.

Mitt svar utgår från ärvdabalken (ÄB)

Vad innebär äganderätt och vad sker med din egendom när du går bort?

Med äganderätt förstås bland annat att man har rådighet över egendomen. Dvs att man kan förvalta den så som man behagar, det kan ske exempelvis genom försäljning. Äganderätten kan överföras till någon annan på olika sätt, de vanligaste är genom att den som innehar äganderätten säljer, ger bort (gåva) eller genom testamente överlåter äganderätten till någon annan. Således får förvärvaren äganderätt och kan förvalta egendomen som denne vill. Om man går bort kan äganderätten endast överföras från den avlidne till de efterlevande antingen genom den legala arvsordningen (arv) eller genom testamente. Om det saknas testamente så fördelas egendomen enligt den legala arvsordningen. De som ärver egendom enligt den legala arvsordningen tillhör oftast inte kategorin partner om man inte är gift (jfr 3 kap. 1 § ÄB), den omfattar kusiner, föräldrar, mor- och farföräldrar, barn och barn-barn (2 kap. 1 - 3 § ÄB).

För ditt fall är ett eventuellt testamentesförordnade aktuellt. Således kan du överföra äganderätten till din kille genom ett testamentesförordnade, du kan även föreskriva vad som ska ske med egendomen. Då exempelvis att den ska säljas för att finansiera ett visst lån.

Hur upprättar man ett testamente?

Ett testamente är en så kallad formbunden handling vilket innebär att man måste iakkta vissa formkrav för att förordnandet ska var giltigt. Det krävs att handlingen är skriftligt, egenhändigt undertecknad och bevittnad av två personer (10 kap. 1 § ÄB). Vittnena får inte vara jäviga, dvs de får inte vara en person som förordnandet avser, släkt i uppåt eller nedstigande led (föräldrar eller syskon etc) (10 kap. 4 § ÄB).

Förordnandet i sig behöver inte följa någon specifik form, däremot är det viktigt att din vilja tydligt framgår då detta underlättar tolkningen av testamentet (jfr 11 kap. 1 § ÄB).

Vad kan du göra nu?

Slutsatsen blir alltså att det lämpligaste för dig är att upprätta ett testamente och därigenom förklara vem du önskar att bilen ska tillfalla samt vad som eventuellt ska ske med den om du går bort. Det krävs inte att han har körkort eller liknande för att stå som ägare på en bil och han kan alltså förvärva äganderätten genom testamente och således sälja bilen för att finansiera lånet.

Om du vill ha hjälp med att upprätta testamente är du välkommen att kontakta en av våra verksamma jurister via denna länken: https://lawline.se/boka

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André BlomquistRådgivare
Hittade du inte det du sökte?