Hur görs en bodelning enligt sambolagen?

FRÅGA
Hej - en bostadsrätt och diverse möbler är inköpt för gemensamt boende. En av oss har stått för hela kostnaden och står även ensam på kontraktet. Hur ser en eventuell bodelning ut enligt sambolagen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.


Tillämpliga lagrum
Bestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Sambolagen (SamboL).


Bodelning enligt sambolagen
I en bodelning enligt sambolagen ingår all den egendom som kallas för samboegendom. Samboegendom är de föremål som är införskaffade för gemensam användning och den bostad som är införskaffad för att ni båda ska bo där tillsammans. I ditt fall räknas alltså både bostadsrätten och möblerna som samboegendom och ska ingå i bodelningen, 3 § SamboL.

När man sedan gör bodelningen räknar man samman all den samboegendom som vardera parten äger. Här förstår jag att det endast är den ena parten som har stått för kostnaderna avseende bostaden och möblerna, vilket innebär att denna person äger det mesta av samboegendomen ensamt, 12 § SamboL. När man har räknat ut hur mycket samboegendom som var och en äger gör man avdrag för eventuella skulder och lån som ni har vilka är hänförliga till samboegendomen. Eventuella studielån eller liknande räknas alltså inte in här. Den person som står på bostaden har möjligen ett bostadslån på en större summa, vilken hen har rätt att dra av från värdet på sin samboegendom, 13 § SamboL. Efter detta slås era summor samman av samboegendomen och ska delas lika mellan er. Detta medför alltså att den part som äger mest samboegendom kommer få dela med sig av värdet av denna till den som äger mindre, 14 § SamboL. Jag ska nedan ge ett exempel som förtydligar det hela.

Låt oss säga att du äger bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk till ett värde av 1 000 000 kr. Du har samtidigt ett lån på 800 000 kr som hänför sig till bostaden, vilket innebär att din samboegendom landar på ett värde av 200 000 kr efter avdrag för skulderna. Din sambo däremot äger endast egendom till ett värde av 50 000 kr och har lån som hänför sig till samboegendomen på 100 000 kr. Detta innebär att hens samboegendom efter avdrag för skulder landar på 0. Avdrag för skulder kan nämligen aldrig göra så att talet hamnar under 0. När vi då slår ihop era summor (200 000 + 0) får vi en siffra på 200 000 kr, vilka nu ska delas lika mellan er. Ni har alltså rätt till 100 000 kr vardera, vilket betyder att du måste överföra 100 000 från din del till din sambo.


Avslutning
Jag hoppas att du fick svar på din fråga och är det så att du har några följdfrågor är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig ett stort lycka till!

Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2904)
2021-04-30 Har en fd sambo och fästmö/fästman skyldighet att skicka den andres egendom till hen när förhållandet tar slut?
2021-04-30 Utgör bostadsrätt som förvärvats genom gåva samboegendom?
2021-04-30 Hur kan man reglera samboegendom vid bodelning?
2021-04-29 Hur fungerar det med samboegendom?

Alla besvarade frågor (92043)