FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt09/03/2020

Hur gör man när man inte kan komma överens om barnomsorgsplats och boende?

Min bror och hans sambo separerade för ett tag sedan och dom har två gemensamma barn. Pojkar 2,5 år och 7,5 år. Mamman till barnen vill byta barnomsorgsplats för det yngre barnet, vilket min bror inte gärna vill då pojken trivs bra där han är och att det blir längre resväg för hämtning/lämning. Anledningen till att hon vill byta är att hon skaffat ny familj (sambo och ett till barn) så hon vill få det enklare för egen del. Dagiset hon vill byta till är ett sk kooperativt dagis där föräldrarna hjälper till med diverse sysslor såsom städning, utflykter etc. Min bror anser sig ej ha tiden till detta så han har då bett henne ta dessa sysslor, vilket gör att hon kräver att min bror ska betala högre barnomsorgsavgift. Kan hon göra så??

Det äldre barnet uttrycker mer än ofta att han inte vill vara hos mamma så mkt som är sagt, dvs varannan vecka. Utan vill ha mer tid hos pappa, för egentid helt enkelt, då han tycker att mamma inte har tid och att hon är, som han uttrycker det, "sträng". Hon nekar fullständigt till att han ska få vara hos pappa mer än vad som är sagt då hon anser att dom ska ha barnen lika mkt. Vad är rätt? Att uppfylla en sjuårings önskan eller låta mamma bestämma över barnets huvud? Detta leder till att pojken gråter och skriker åt sin

mamma för att han absolut inte vill vara hos henne. Min bror mår fruktansvärt dåligt över att behöva ta hand om dessa strider varje gång han ska lämna sin son hos mamma. Vad kan han göra??

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Min utgångspunkt för svaret, även om det inte uttryckligen angetts av dig, är att din bror och mamman till barnen har gemensam vårdnad. Bestämmelser om barns vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. Föräldrabalken (FB). I alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande. I bedömningen ska särskilt beaktas risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp, att barnet olovligen förs bort eller på annat sätt far illa och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. (6 kap. 2 a § FB).

Vid gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavare vara överens om byte av barnomsorg

Barnens vårdnadshavare har en rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter och ska i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål (6 kap. 11 § FB). Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare ska bestämmanderätten utövas av vårdnadshavarna tillsammans (6 kap. 13 § FB). Det stadgade innebär att en vårdnadshavare ensam kan bestämma om vardagliga saker när barnet är boende hos den, t.ex. vem barnet ska leka med, vilka kläder det ska ha på dig, när det ska lägga sig osv. Andra mer "livsavgörande" beslut ska tas av vårdnadshavarna tillsammans. Vid gemensam vårdnad kan därför den ena vårdnadshavaren inte ensidigt besluta om byte av barnomsorgsplats. Det räknas som ett livsavgörande beslut. Barnens mamma kan således inte byta barnomsorgsplats utan att din bror går med på det. Rent juridiskt kan jag inte heller finna något lagstöd för att din bror ska betala högre barnomsorgsavgift utan det är i sådana fall endast aktuellt om han och mamman kommer överens om att han ska göra det.

Barnets boende

När det gäller barnets boende och umgänge är barnets bästa det som ska vara avgörande. Det är alltid bra om föräldrarna gemensamt kan komma till en lösning om hur mycket barnet ska bo hos vardera förälder. Om så inte går, är det möjligt att vända sig till domstol och begära att domstolen bestämmer med vem barnet ska bo och hur umgänget ska se ut. Som redogjorts för enligt ovan ska barnets bästa vara avgörande och hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad.

Om din bror stämmer mamman till domstol för att få avgjort om boende och umgänge kommer det att påbörjas en utredning. Ofta kommer socialtjänsten att höra föräldrarna, och beroende på ålder även barnen. Det är tänkbart att pojken på 7,5 år kommer att höras. Domstolen ska ta hänsyn till vad pojken tycker och det finns ingen fast "åldersgräns" för när barnet själv ska få välja sitt boende. Som någon form av tumregel kan sägas att 12 år är en ålder för vilket det ofta tas stor hänsyn till vad barnet självt vill. Beroende på barnets mognad kan det dock vara såväl yngre som äldre än 12 år.

Jag kan därför inte ge ett helt klart svar på huruvida man ska uppfylla en sjuårings önskan eller låta mamman bestämma. Bäst är om föräldrarna kan komma överens, om så inte är aktuellt är det möjligt att vända sig till domstol. Med tanke på barnets ringa ålder är det inte säkert att hans vilja kommer att spela någon avgörande roll.

Min rekommendation till föräldrar som inte kan komma överens om barns boende, vårdnad och/eller umgänge är att vända sig till familjerätten. Familjerätten är, trots dess namn, inte en domstol utan lyder under socialtjänsten i kommunen. Hos familjerätten erbjuds samarbetssamtal för föräldrar. Samtalen är frivilliga och det krävs därför att båda föräldrarna går med på det. Familjerätten är van vid tvistande föräldrar, har tystnadsplikt och det kan ofta vara en god idé med en utomstående part som hjälper till att leda samtalet. Hos familjerätten kan det även fås hjälp med att upprätta avtal om barnets boende eller umgänge om föräldrarna kommer överens.

Mitt förslag är att din bror försöker få till stånd samarbetssamtal med mamman hos familjerätten. En av anledningarna till rådet är att det eventuellt kan vara möjligt att redan i det skedet komma fram till en lösning som fungerar såväl för dem som för barnen. En annan anledning är att om din bror stämmer mamman till domstol brukar det alltid vara ett första förslag av domaren att föräldrarna ska medverka i samarbetssamtal innan det gås vidare. Just för förhoppningen att lösa frågan utan att domstolen behöver göra det "över huvudet" på en av föräldrarna. För att komma i kontakt med familjerätten kan din bror ringa till kommunens växel och be att få bli kopplad.

Om något är oklart i svaret är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”