Hur går man tillväga om läraren bedömer en tenta orättvist?

Hej hur går man tillväga om läraren bedömmer en tenta orättvist

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om du upplever att din tenta är orättvist bedömd finns det två vägar att gå
1) Begära rättelse av betygsbeslutet. Detta gör du om du anser att betygsbeslutet är grundat på skrivfel, räknefel eller annat förbiseende. Se 23§ Högskoleförordningen.
2) Begära omprövning av betygsbeslutet. Detta gör du om du anser att examinators beslut är uppenbart oriktigt. Se 24§ Högskoleförordningen.

Du ska vidare motivera och ange vari felaktigheten eller den felaktiga bedömningen, enligt din mening, består. Det kan skilja sig lite beroende på vilken högskola/universitet du läser på men det brukar finnas mer specifik information på skolans/universitetets hemsida. Jag rekommenderar dig att kolla upp om du hittar information på hemsidan eller att du tar kontakt med en föreläsare som kan hänvisa dig rätt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Anduena KrasnigiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo